Del på Facebook   Print siden

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til, at kommunen skal trække sig fra millionprojekt

Mariagerfjord og omegn
Onsdag 29. maj 2024 kl. 15:00

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til, at kommunen skal trække sig fra millionprojekt

Mariagerfjord Byråd har bevilget penge til at bygge en kilometermole ved Als. Da projektet ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde, skal der gennemføres omfattende naturundersøgelser for at sikre, at anlægget ikke får væsentlige negative konsekvenser for naturen.

I november 2022 besluttede Udvalget for Teknik og Miljø, at der skulle udarbejdes en naturkonsekvensvurdering. Planen var at tilpasse projektet, så det ikke skader de beskyttede arter og naturtyper i området.

Nu har Fagenheden for Teknik og Miljø imidlertid vurderet, at det ikke er muligt at tilpasse projektet tilstrækkeligt. Derfor står Udvalget for Teknik og Miljø over for en beslutning om, hvorvidt Mariagerfjord Kommune skal trække sig fra projektet.

Udvalget for Teknik og Miljø skal drøfte dette til deres møde 3. juni 2024 kl. 15.15.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At Mariagerfjord Kommune trækker sig fra projektets myndighedsdel, da det vurderes, at der af naturmæssige hensyn ikke er grundlag for at projektet kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Siden 2018 har lokale kræfter i Als i samarbejde med fagenhederne for Kultur og Fritid samt for Teknik og Miljø arbejdet på en lokal udviklingsplan for Als. Det resulterede i 2020 i planen "Als i Aktion", hvor der var beskrevet en række initiativer til understøttelse af udviklingen i og omkring Als.

Et af de største initiativer i planen er projektet for Kilometermolen, der strækker sig - som navnet også antyder - én kilometer ud i Kattegat fra kysten ved Als, hvor den eksisterende mole på cirka 250 meter i dag ligger.

Projektet har tidligere været forelagt Byrådet, der var meget positive over for projektet. Derfor blev der afsat 19,4 mio. kr. på budgettet i årene 2028-31. I forbindelse med Budget 2024 blev dette imidlertid ændret, således at der er afsat 16 mio. kr. i budgetårene.

Da projektet er anslået til en anlægssum på cirka 48 mio. kr., forudsættes det imidlertid, at det resterende beløb finansieres af eksterne midler.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden har 2. maj 2024 afholdt et møde med Als i Aktion og de to rådgivere. Arkitema havde i den forbindelse inddraget yderligere faglig ekspertise fra COWI for at afklare, om det var muligt at nå frem til et projekt, der kunne afvises at have en væsentlig negativ virkning på Natura 2000-områder.

Det var til mødet ikke muligt, at nå frem til en endelig konklusion, men på baggrund af fugleundersøgelserne og udtalelserne fra de faglige kompetente personer til mødet, er det fagenhedens overordnede vurdering, at Kilometermolens påvirkning af de beskyttede fuglearter i området vil være af en sådan karakter, at en naturkonsekvensvurdering i henhold til habitatdirektivet vil medføre et negativt resultat af Kystdirektoratets myndighedsbehandling.

Vurderingen understøttes yderligere af, at Rambøll ikke ser, at der er mulighed for at ændre projektet således, at denne vurdering kan ændres. Det vil i praksis være umuligt at afskærme rasteområderne og ynglepladserne på sandbankerne, og selv om der også i dag er adgang til disse områder, vil de 50.000 gæster, som projektet forventes at tiltrække til området hvert år, medføre betydelig forøgelse af besøgende i området, der vil forstyrre fuglelivet.

Efterfølgende for mødet har Rambøll meddelt Mariagerfjord Kommune, at de trækker sig som rådgiver på projektet, da de ikke fagligt vil kunne stå inde for den videre gennemførelse af projektet.

Fagenheden har ad flere omgange meddelt tilladelse til nye badebroer eller forlængelse af disse på strækningen fra Øster Hurup og ned mod Als. Offentlighedens færdsel og badning er størst i dette område. Der er i motiveringen af disse tilladelser henvist til, at en forbedring af adgangsforholdene i dette område bidrager til at beskytte de værdifulde fuglebeskyttelsesområder ved Als og syd herfor. En ny bro ved Als vil bryde med denne argumentation.


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Mandagens strømpris
Mandagens strømpris
Mariagerfjord og omegn
Byggeboom i børnevenlig pendlerby
Byggeboom i børnevenlig pendlerby
Mariagerfjord og omegn
Valsgaard Borgerforening inviterer til Sankt Hans bål i aften
Valsgaard Borgerforening inviterer til Sankt Hans bål i aften
Mariagerfjord og omegn
Mariager Fjord Orienteringsklub inviterer til Midsommerstafet i dag
Mariager Fjord Orienteringsklub inviterer til Midsommerstafet i dag
Mariagerfjord og omegn
DMI advarer om kraftig regn og skybrud fredag aften
DMI advarer om kraftig regn og skybrud fredag aften
Mariagerfjord og omegn
En brummen som minder om hundes tuden - oplev vikingemusik på Fyrkat
En brummen som minder om hundes tuden - oplev vikingemusik på Fyrkat
Mariagerfjord og omegn
Kvinder og golf sluttede flot kursus
Kvinder og golf sluttede flot kursus
Mariagerfjord og omegn
Nordjyske skoleelever indsamler 520.000 kr. til Børnelungefonden
Nordjyske skoleelever indsamler 520.000 kr. til Børnelungefonden
Mariagerfjord og omegn
Aftensejlads og grillbuffet på Svanen
Aftensejlads og grillbuffet på Svanen
Mariagerfjord og omegn
Fonden for Andelskasserne uddeler penge til lokale foreninger og initiativer
Fonden for Andelskasserne uddeler penge til lokale foreninger og initiativer
Mariagerfjord og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev