Annonce
Del på Facebook   Print siden

Den nu stedfundne dom mod Inger Støjberg fortjener nogen kommentarer

Debat
Tirsdag 14. december 2021 kl. 06:30

Den nu stedfundne dom mod Inger Støjberg fortjener nogen kommentarer
Finn Kjems - Nye Borgerlige


Af Finn Kjems, 9560 Hadsund - Nye Borgerlige

Den nu stedfundne dom mod Inger Støjberg fortjener nogen kommentarer.

Dommen lyder på 60 dages ubetinget fængsel til en minister der ulovligt har beordret at et indvandrere samlever par skal bo adskilt i et asylcenter. Nu er det sådan at mange danske har arbejde der indebærer at de på grund af deres arbejde må være borte fra deres familie i længere tid ja måneder.

Set på den baggrund kan det vel ikke være den store tortur når adskillelsen er på et asylcenter hvor de endog kan besøge hinanden daglig. For denne ministerens "forbrydelse" har folketinget igangsat en rigsretssag der koster 100 millioner kroner.

De ramte indvandrere blev kompenseret med 10 tusind kroner. Dommen er fældet af 26 højesteretsdommere, der uden tvivl er landet bedste juridiske hjerner og der skal ikke være tvivl om at dommen er 100% juridisk korrekt.

Men se dog på proportionerne, er sund fornuft helt forbudt?

Denne sag er også politisk rådden. Inger Støjbergs ulydighed blev begået mod det folketing som for 6 år siden havde et borgerligt flertal. Dette folketing fandt ingen grund til anklage ministeren. Inger Støjberg har ikke gjort noget ulovligt mod det nuværende folketing med rødt flertal. Alligevel mener dette folketing hun skal straffes i denne 6 år gamle sag. Det hele stinker af politisk råddenskab.

Jeg vil gerne takke de vælgere som ved kommunalvalget gav mig 45 personlige stemmer. Det opmuntre mig til mere politisk arbejde.


Kommentarer til artiklen:
Denne tråd er danskerne i en nøddeskal.
Naive og kan ikke se den udvikling vores samfund drejer imod.
Eksempler Inger Støjberg dømmes ved en rigsret grundlovsbestemt ok så skal det overholdes.
Afstemning i Folketinget om værdighed, ingen partier gav lov til selvstændig mening forkert eget dansk lov.
Anden sag sygeplejesker strejke kæret lige efter danskmodel, men sygeplejesker vil ikke overholde dansk model, bliver ved med arbejdskamp forkert.
Så tilbage til Folketinget, hvorfor er der så mange medlemmer som har brudt loven uden straf?? Forkert
Min mening er alle skal straffes hvis man har brudt loven, og efter udtjent straf i alle sammenhæng er man en fri person. Glædelig Jul og Godt Nytår til alle
Lass Brøndum, 23-12-2021 10:51:54

Nej, og hvis du skulle have noget klogt at sige, er det så ikke ærgerligt, at du er så svær at forstå med alle de mærkelige ord, kære Hemmer, og kunne du ikke gøre dig mere umage en anden gang?
tut, 22-12-2021 18:04:12

Palindromet Tut dog med ordkløveri der bider sin egen hale, for Prins Knud så dispensation givet via konventionerne der dispenserer udenlandske statsborgere til lovligt ophold på dansk jord. Forstår du genkomsten, martyriet i metaforisk forstand, Palindromet Tut?
Hemmer , 21-12-2021 19:27:20

Er lovbryderen Støjberg nu også femte kolonne, og hvor er den dispensation, du taler om, Hemmer??
tut, 21-12-2021 18:08:10

Et politisk martyrium bliver født i disse timer, nu ved vi hvem den femte kolonne er der insisterer brud på den danske lovgivning og især vores normativ (populistisk) til fordel for konventioner og indførelsen ved dispensation for "sharia" i Danmark.
Savner lige fortsat svar fra kolonnens medlemmer på denne tråd, f.eks hvor kommer demokratiet som "gave" fra, Hans Dorsch (14.12.21 22:36).....
Hemmer , 21-12-2021 14:17:01

Havde Støjberg fået sin vilje, var endnu flere pars familieliv blevet ødelagt i endnu længere tid, hvorfor kalder man så 60 dage en hård straf??
tut, 18-12-2021 22:13:41

Tak for dit svar på mit indlæg Jesper Salomonsen. Ja, som du nævner, kan Støjberg ikke afsone med fodlænge i hjemmet, da hun ikke er i arbejde. Støjberg er så en af flere eggekendte danskere, der har måttet returnere ordenen til kongehuset. Dommen er fældet, og så kan de i Nye Borgerlige og i Dansk Folkeparti hyle som vilde ulve. Begge partier er ikke kendt for humane tanker. De har lighed med de stærkt højreorienterede partier, vi kender i blandt andet i Tyskland, Østrig og Sverige. Begge partier vil med tiden bukke under for især Det konservative Folkeparti og måske et af de andre blå partier.
Lasse, 18-12-2021 20:48:41

Der er stort set intet korrekt i dette indlæg, en tyver per dansker er sgu da godt givet ud for at lære ministre at holde loven, og forbrydelsen blev begået mod mennesker og ikke det ene eller andet folketing, hvor det med blåt flertal dækkede over ministeren.
BØF, 18-12-2021 15:26:56

Det er såmænd et godt spørgsmål, Lasse, men da der er uenighed om fakta, må du vise forståelse, og medierne er i hvert fald ikke færdige. Hans Engell var i DR radioprogrammet Genstart på P1 her klokken 13, og det ville med sikkerhed interessere Finn Kjems, og ritzau har netop omtalt, at Støjberg vil returnere en orden, og de oplyste også, at det er en betingelse for at afsone med fodlænke, at man er i beskæftigelse. Det er jo en komplikation, nu når man trods alt gerne ville bøde lidt på det hele med udsigten til afsoning i hjemmet!
Jesper Salomonsen, 17-12-2021 15:40:02

Mon Salomonsen kan koge mere suppe på dette tema. Folk, der er erhvervsaktive, har sikkert ikke meget tid til at gennemlæse lange indlæg, som en Laura Holm magtede før valget i november 2021.
lasse, 17-12-2021 10:29:34

Nogle præciseringer til indlægget og nedenstående kommentar af FK følger her. Parrene blev ikke adskilt på samme center, erstatning er ikke givet til alle, men kun i det, der må have været en prøvesag for at fastslå, at ombudsmanden havde ret i at adskillelsen var ulovlig, og den psykiske belastning af den sårbare gruppe førte til symptomer af forskellig art og selvmordsforsøg. Halvdelen af dommerne er fra højesteret, den anden halvdel er udpegede af partierne, og en del af dem er jurister. Der er idømt 60 dages fængsel, men ved domme op til 6 måneder kan der søges om at afsone hjemme med fodlænke, der kan tåle vand ved bad. Resultatet af lovbruddet førte, velment eller ej, trods op til cirka trekvart års adskillelse kun til, at en pige blev reddet og ikke vendte tilbage sin mand, og instrukskommissionen udelukker ikke, at hun kunne være reddet ved den gamle lovlige ordning. Daværende justitsminister Søren Pind advarede både Støjberg og statsminister Lars Løkke, men da kritikerne ønskede en undersøgelse, afviste Venstre blankt på talerstolen repræsenteret af Støjberg selv og daværende ordfører Ellemann Jensen, der mente, at sagen var tilstrækkeligt belyst. En næse ville formodentlig være blevet stemt ned, men sagen fortsatte, da flertallet skiftede, og her må man sige, at rigsretter er selektive, da et andet resultat ved valget for to år siden, sikkert ville have betydet, at sagen efter fem år fra lovbruddets ophør var blevet forældet. Den konkrete sag kan også siges at være selektiv, da instrukskommissionen udover at undersøge ministerens instruks og embedsmændenes rolle også så på overtrædelse af ministerens sandhedspligt overfor Folketinget. Da dette som anklagemyndighed skulle formulere anklagen i et udvalg, valgte man ikke at medtage brud på sandhedspligten som et selvstændigt punkt, idet det blot skulle være en skærpende omstændighed ved domfældelse for instruksen. Var der så sket frifindelse, ville det, der blandt andet fik Ekstra Bladet til at bringe en artikel med titlen Inger Støjberg er fuld af løgn, som kan findes på nettet, have været gratis. Det blev det imidlertid også nu, formodes det, for den højere juridiske ekspertise fastslog jo, at man ikke kunne bruge eventuelle usandheder som skærpende, hvis man ikke særskilt førte bevis for dem. På den måde indtraf der et selektivt moment, og den tiltalte blev så hverken straffet eller frikendt for at lyve for tinget, hvilket hun jo sådan set som daværende retsordfører for sit daværende parti Venstre kunne have insisteret på, og ved eventuel frifindelse kunne hun jo så have slæbt Ekstra Bladet i retten for injurier. Men det blev altså blot til et enkelt punkt i anklagen, og det var da venligt af kollegerne på borgen!
Jesper Salomonsen, 16-12-2021 14:27:54

Vi skal have en politisk uafhængig forfatningsdomstol med ret til at suspendere ministre ved begrundet mistanke eller kræve dem udskiftet ved konstaterede lovbrud, men det vil formodentlig kræve ændring af grundloven. Det er besværligt, men man kan skabe opmærksomhed om sagen med borgerforslag, og det ville være et hurtigere, billigere og mere kriminalpræventivt redskab til beskyttelse af borgerne mod ministre, der nu måtte træde langt mere varsomt, når en forseelse til en næse i stedet kan betyde stop som minister.
Jesper Salomonsen, 15-12-2021 23:15:10

Blandt de mange svar og reaktioner på mit seneste indlæg vil jeg henvende mig til de som ser dommen mod Inger Støjberg som simpel lov og så færdig. Selv jeg er demokrat og tror på retsstaten så tror jeg ikke på at alle domme i Danmark er retfærdige og sande.

Dommen mod Inger Støjberg er et eksempel på at det er gået helt galt. Nok er dommen juridisk korrekt, men Inger Støjberg er ramt det som kaldes selektiv retfærdighed. Inger Støjbergs ”straf” for sin ulydighed mod folketinget burde højst være at hun blev afsat som minister eller fået en ”næse”, forskellen fra det og til at blive dømt som en simpel kriminel med fængselsstraf er himmel stor. Det som folketingets røde flertal og andre inklusive Jakob Ellemann har gjort mod Inger Støjberg ved at sende hinde til rigsretten er simpelthen råddent.

Mette Frederiksens langt større formodede lovbrud burde retfærdigvis bringe hinde for rigsretten. Men ifølge TV’s diverse politiske analytikere og besserwissere er en sådan konsekvens helt usandsynligt så længe der er et rødt flertal i folketinget. Det er politik når det er værst.

Finn KjemsFinn Kjems, 15-12-2021 20:19:43

Den med sharia her og i England kender jeg ikke noget til, så prøv at være meget klar, når du forklarer, Hemmer!
Jesper Salomonsen, 15-12-2021 19:12:00

Tak Jesper Salomonsen for detaljerne der initierer Sharia-lovgivning i Danmark, det skete i England for flere år siden.....
Hemmer , 15-12-2021 18:03:59

På centrene skulle der ved den oprindelige lovlige praksis ske adskillelse ved mistanke om tvang eller, hvis den ene part var under femten og dermed under vort lands seksuelle lavalder, men den sendte IS ved egen personlig indsats op på atten år, hvorved der indtraf en forskelsbehandling af udlændinge, der nu ikke blot skulle leve efter dansk lov, men i stedet efterleve Støjbergs selvopfundne regel! Man vil desuden omkring det aldersmæssige erindre, at folketingets skiftende regeringer ikke i anledning af en kendt politikers kortvarige forhold til netop en femtenårig for et tocifret antal år siden fandt anledning til at lovgive om aldersforskel, og den var ellers i tilfældet Kofod helt sammenlignelig med den største i de adskilte pars, hvoraf også et med begge personer under atten år blev omfattet. Det kan desuden diskuteres, om pigerne nu rent faktisk alle var så unge, som officielt angivet, for BT skrev en gang om det emne. I nogle af parrenes hjemlande er optegnelser om alder og registre jo ikke helt de samme som hos os, så man kan godt være reelt uvidende om egen alder, mens det kan være en fordel at angive alderen lavt, så man også kommer ind under børnekonventionens regler og beskyttelse. Er der tvivl, kan der foretages aldersprøvning med en usikkerhed på et par år. Danmarks Radios detektorteam undrede sig over, at man på et center tilsyneladende accepterede, at en pige under femten var samlevende med en mand. Det fik man ikke en forklaring på af centret, men lytterne fik at vide, at den unge dame som angiveligt trettenårig i hjemlandet havde fået et godt øje til en mandsperson midt i tyverne, som havde gengældt hendes positive interesse, hvorefter de fik forældresamtykke til at blive gift. De endte så senere i Danmark, hvor personalet på centret fandt alt i orden og talte om god øjenkontakt mellem dem ved møder. Da de så blev meddelt, at de ikke kunne bo sammen længere, blev de begge fortørnede, og hun slæbte af med ham, hvorefter de forsvandt. De kom dog tilbage og blev så skilt, og nu tager historien så en drejning, idet der kommer en alvorlig kurre på tråden. Hun skal ifølge personalet have opdaget teenagelivets glæder, forholdet går i stykker og nu har hun en anden opfattelse af, hvordan deres ægteskab egentlig startede. Det er åbenbart ikke helt nemt med de sager for personalet og ikke helt entydigt, at de unge damer er umælende ofre, men hvis man blot sidder på et ministerkontor og læser berlingeren, er det måske noget nemmere at få et sort/hvidt billede af situationen! Resultatet kender vi fra instrukskommissionen: Efter det meste af et års adskillelse for 23 par, valgte kun en pige ikke at vende tilbage til sin mand, og denne reddede pige kunne formodentlig være reddet uden ulovligheder. Desuden var der så vidt vides også en pige, der var fejlregistreret som søster, hvilket jo er noget uheldigt, ligesom der muligvis er tale om en lignende fejl i sagen, hvor manden skal have været over halvtreds, men han var muligvis i virkeligheden far, og man har ikke kunnet finde det par, som IS kun kunne referere til efter hukommelsen.
Jesper Salomonsen, 15-12-2021 14:49:47

Støjberg-sagen handler ikke om adskillelse af flygtninge-par. Og den handler ikke om man er rød eller blå eller grøn. Den handler om, at en minister er givet stor magt, og vi skal kunne have tillid til, at en minister forvalter loven i overensstemmelse med loven. Når hun så i stedet misbruger sin magtposition til helt forsætligt at bryde loven for at gennemføre hendes politik, så er det magtmisbrug af værste skuffe. Og det er det uanset hvilke politisk mål hun måtte have for at gøre det. Og hun beklager end ikke, at hun er dømt for at have brudt love med vilje, men holder stædigt fast i, at hun ville gøre det igen. Hele det politiske system bygger på, at vi kan have tillid til politikere gør deres bedste. De kan begå fejl, og det er OK. Så får de en næse. Men når de gør det med vilje, og ikke kan se, at der er noget galt i det, så fortjener det en straf. Skam få den der mener, at det er i orden, at politikere med vilje bryder loven for at opnå deres politiske mål.
Anders Borgen, 15-12-2021 14:22:28

At Fru Støjberg er kendt skyldig er overraskende, har hun overtrådt loven er det også i orden. Jeg vil altid være af den mening at hun handlede korrekt når hun adskildte mindreårige brude fra ældre mænd. Denne dom godkender sex med mindreårige hvis der er tale om invandrer. Hvorledes vil myndighederne sikre at dette ikke sker, det er så det store spørgsmål. vi er jo alle lige for loven, tror jeg nok er den officielle holdning her i landet.
arne johansen, 15-12-2021 10:44:07

Hold da op, det er noget, der kan få folk op ad stolene. Jo, der er brodne kar alle vegne. Jeg har min egen mening om den sag. Den vil jeg ikke udbasunere her, jeg vil gerne kunne gå i fred bagefter. Jeg synes, jeg har været nok igennem, hvad angår chikane de sidste 2 år. Men kun sige dette. Skal Inger Støberi have 60 dages fængsel, skal vor statsminister mindst have 1 år. Hun har brudt loven, om nogen har. Men det kommer måske an på, hvem man er???? Vi får se
Lone Mathilde Marie Jørgensen , 15-12-2021 07:21:40

Hold da op, det er noget, der kan få folk op ad stolene. Jo, der er brodne kar alle vegne. Jeg har min egen mening om den sag. Den vil jeg ikke udbasunere her, jeg vil gerne kunne gå i fred bagefter. Jeg synes, jeg har været nok igennem, hvad angår chikane de sidste 2 år. Men kun sige dette. Skal Inger Støberi have 60 dages fængsel, skal vor statsminister mindst have 1 år. Hun har brudt loven, om nogen har. Men det kommer måske an på, hvem man er???? Vi får se
Lone Mathilde Marie Jørgensen , 15-12-2021 07:21:39

Den, der kender til dagens Danmark med rabiate meninger, ved også, at skriver man sit fulde navn i Fjordavisen, når det drejer sig om religion, politik, enkeltpersoner m.m, ja da vil der også være personer, der søger oplysninger om læserbrevsskribenter, hvis denne ytrer sig på en måde, som anderledes tænkende ikke vil acceptere. Derfor vil der være de personer, der blot bruger initialer. Der skal vel ikke være censur i Fjordavisen.
jacob, 15-12-2021 00:55:23

En "GAVE" men givet fra hvem? Er Gaven givet f.eks fra juristerne (-kratiet, eliten, fortolkningsretten), Hans Dorsh?........
Hemmer , 15-12-2021 00:07:36

Jeg må erkende, at jeg har en del kommentater.
For det første: Rigsretten er IKKE købt og betalt af den siddende regering. På rigsretten.dk kan man tydeligt se sammensætningen, og eftersom det halve af de af Folketinget udpegede er borgerlige, må man nok sige, dommen får temmelig megen kapow.
For det andet: Inger Støjberg har brudt loven. Derfor en straf. Jeg synes snarere, man skal være helt ualmindeligt glad for, det overhovedet kan lade sig gøre. Tænk hvis alle var afhængige af de spruttende mennesker, der er superrimelige, så længe man er enig med dem? Det er da et temmeligt skræmmende perspektiv, skulle nogen spørge, men det gør de nok ikke, for de har travlt med at bande. Men bare rolig. De kommer frem lige om lidt - enten med personangreb eller med flere eder og forbandelser. Prøv, vrede menneske: prøv engang at forestille dig, du sidder fast i styreform, hvor du enten ryger i fængsel eller til en politistation til en omgang negleudtræk. Demokratiet er en GAVE, der skal gælde for alle, også selvom man er vred. Det er jurister, der har talt, og 25:1 er at tale højt.

Hans Dorsch, 14-12-2021 22:36:14

Til orientering for Ole Nørris skal det lige i al fredsommelighed nævnes, at muligheden for at blive gift med kongebrev blev afskaffet i 2017, men i hvert fald et af parrene nåede at "fordanske" deres ægteskab inden. Hvis man skal have dispensation nu, skal man til kommunen. Søg selv, og læs hos wikipedia. Hvad definitionen er på en såkaldt barnebrud eller gom( de findes vist også), så er det lidt svært at afklare, hvor langt ned eller op i alder, man skal, og det bliver jo ikke lettere af, at konfirmander her til lands får at vide, at de nu er gået ind i de voksnes rækker!
Jesper Salomonsen, 14-12-2021 20:37:01

Det er argumenterne og fakta der tæller, Thorkild Løkke!!
Bestrider du mit navn? Dog i censurtiden skrev man jo under pseudonym, f.eks kvinder. Er vi på vej disse tendenser hvis skueprocesser bliver til virkelighed, Thorkild Løkke, hvor pseudonymer bliver bandlyst?
Hemmer , 14-12-2021 19:25:16

Iøvrigt mener jeg det er en uskik, at gemme sig bag initialer i stedet for fulde navn, når man debatterer i det offentlige rum, som her på Fjordavisen !! Hvis ikke man vil stå ved sine holdninger med sit fulde navn, bør indlægget ikke optages på debatsiden !!!!
Thorkild Løkke, 14-12-2021 18:27:28

Det er vist ikke relevant, om parrene var gift, men det var alderen, og de blev skilt på centrene, hvis de var under vor lovgivnings lavalder på femten år, som man jo så kan sige, at IS hævede til atten år for udlændinge. Mere end en snes par blev adskilt ulovligt, og et af dem tilkendtes titusind kroner til hver i erstatning ved byretten. Der blev protesteret kraftigt ikke mindst af kvinderne, og man oplevede psykiske problemer kulminerende med selvmordsforsøg og par, der blev skilt ved hjælp af en håndfuld betjente. Man havde undersøgt, om der var forekommet tvang hos "målgruppen", og resultatet var nej, men alligevel gennemførtes adskillesen. IS udtalte på et tidspunkt sin tilfredshed med at fire piger skulle være blevet reddet, men instrukskommissionen fastslog, at kun en pige kunne siges at være reddet, og det kunne ikke udelukkes, at det også ville være sket under den tidligere lovlige ordning. Det bør ikke undre, at de unge kvinder ikke så sig selv som tvungne, for nogen af parrene var flygtet for at undgå at blive tvangsgift med andre til utilfredshed for deres familier, og de kom fra en kultur med større aldersforskel end hos os, og hvor stor den nu i virkeligheden var, kan I alle læse om i medierne i disse dage. Man kan derimod ikke læse sig til, hvordan det måtte være, at opholde sig alene, adskilt fra sin elskede mand og beskytter i gravid tilstand eller med et barn at passe på et center i et fremmed land med diverse fremmede mennesker, og de par, der fik lov at komme på besøg på den andens center med mellemrum på op til en måned, opnåede nok kun dette på grund af personalets menneskelighed. IS havde nemlig under diskussionerne talt, om gerne at placere den ene i Skagen og den anden i Gedser, og sådan kunne man måske blive ved, men en stor humanitær indsats var det altså ikke, men snarere et overgreb på en sårbar gruppe mennesker, som man blot kunne have spurgt om deres ønsker i stedet for at handle hen over hovedet på dem.
Jesper Salomonsen, 14-12-2021 17:42:58

Lad nu for helvede Inger være i fred.Hvem af alle de hyklere der har kørt hetz mod hende ville se deres 12_14 døtre gift med mænd der kunne være deres far eller bedstefar som gør dem gravide?
Kj, 14-12-2021 16:55:10

Det er ganske simpelt. Har hun overtrådt en lov eller ej. Ja eller nej spørgsmål. Med 25-1 for at hun skal dømmes er det utvetydig at hun er skyldig = fængsel. Det kan ikke gradbøjes. Er man utilfreds så stil op til folketingsvalget og vær med til at stille nye love op. Se om din mening bliver stemt igennem. Men lige nu er den ligegyldig ift den omtalte dom.
AD, 14-12-2021 16:40:58

Siger Dorthe Wallin at saudiarabisk eller iransk eller tyrkisk ægteskabslovgivning gælder i dansk lovgivning?
Hypotetisk sét har du intet imod at din datter på 12 bliver gift med en irakisk voksen mand......
Hemmer , 14-12-2021 16:20:21

Ole Nørris: dansk lovgivning siger, at når et ægteskab er indgået lovligt i et andet land, så er det også gyldigt i Danmark. Danske piger under 18 bliver også gift og får børn. Vil du forsøge at forbyde det? Danske piger under 18 år er også i parforhold med langt ældre mænd. Vil du forsøge at forbyde det?
Dorthe Wallin, 14-12-2021 15:05:02

For Thorkild Løkke så er en Rigsret IKKE en Højesteret!
Hemmer , 14-12-2021 12:06:49

Jeg kan læse "femte kolonne" også er parat, læs dommen hvordan dommerne tilsidesatte væsentlige vidneudsagn; en rigsret er en politisk domstol der agerer som en strafferet. der en skueproces vi har været vidne til. Der blev slet ikke taget stilling hvordan bureaukratiet og embedsværket agerede.
Uanset hvad nu kan man se på Al Jazeera at voksne mænd kan komme til Danmark med deres 12 årige hustruer. Hvem er så skyldig?
Lige Dorthe Wallin, gælder "dansk lov" også for udenlandske mænd fra et ikke EU-land?

Hemmer , 14-12-2021 12:03:30

Det er plat at blande politik ind i Højesterets dom, lov er lov og lov skal holdes !! Det er sande danske værdier og ikke “barnebrudsspin” :-)
Thorkild Løkke, 14-12-2021 11:20:41

Læren må være, at man skal lade være med at bryde loven. Det koster både samfundet og den enkelte.
CH, 14-12-2021 11:18:31

Dorthe Wallin, hvad er din definition på en barnebrud? Som jeg har set det, var samtlige piger under 18 år. For at blive gift under 18 år her i Danmark, kræver det et såkaldt kongebrev, hvilket jeg tvivler på, de har.
Altså ulovligt ægteskab i Danmark.
Ole Nørris, 14-12-2021 11:08:37

Det er jo i hvert fald forkert, når du skriver, at dommen er afsagt af 26 højesteretsdommere. De 13 af dommerne var jo udpeget af folketinget, med flertal i rød blok.
Ole Nørris, 14-12-2021 11:05:16

Dansk lov gælder også for en minister. Inger Støjberg er dømt for at overtræde ministeransvarsloven. Man kan mene om hendes (også ulovlige) ordre om at adskille parrene (og nej, der var IKKE tale om barnebrude), som man vil, men det var ikke det, Rigsretssagen drejede sig om. Inger Støjberg siger, at hun går ind for danske værdier. En meget grundlæggende dansk værdi er, at vi har en lovgivning og at den gælder for alle, så hun kan da ikke være overrasket over at blive dømt efter dansk lovgivning. Endda med et overvældende flertal af både politisk valgte og juridiske eksperter.
Dorthe Wallin, 14-12-2021 10:26:54

Historien går rundt i verdenen der fortæller om det danske regime er fortaler for sharialovgivning;
det folkelige oprør kommer fra dybet rundt i Danmark
......


Hemmer , 14-12-2021 10:15:02

Lige mine ord.Det er noget svineri den måde Inger er blevet behandlet på.Det er nogle meget små mænd der sidder og ikke kan tåle at vi har en handlekraft og kvinde som Inger.Hun er en ener.
Kj., 14-12-2021 08:53:19

hold da op hele 45 stemmer, det var da godt, at nogen så hvor stort lys du er og så er det blå.
bent iver petersen, 14-12-2021 08:50:03


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
Indtast
bogstaverne:
ÆØÅ
  - dette er for at undgå spam.

© Copyright 2023 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Debat

Ambulanceredderne passer på samfundet, men passer samfundet på ambulanceredderne?
Ambulanceredderne passer på samfundet, men passer samfundet på ambulanceredderne?
Debat
En læser der undrer sig
En læser der undrer sig
Debat
Læserbrev: Hvad skal der ske med den kollektive transport?
Læserbrev: Hvad skal der ske med den kollektive transport?
Debat
Vores skolebørns sikkerhed i Hadsund
Vores skolebørns sikkerhed i Hadsund
Debat
Undrer du dig / Skriv et indlæg og få det bragt på Fjordavisen.nu
Undrer du dig / Skriv et indlæg og få det bragt på Fjordavisen.nu
Debat
Læserbrev: Når de unge rækker ud
Læserbrev: Når de unge rækker ud
Debat
Vores fremtidige kollektive transport i Nordjylland og Danmark
Vores fremtidige kollektive transport i Nordjylland og Danmark
Debat
Kære motionscyklister: Vi har en rigtig god Banesti
Kære motionscyklister: Vi har en rigtig god Banesti
Debat
Kære byråd: Hvornår får vi fred - hvor er vores ejendomsret
Kære byråd: Hvornår får vi fred - hvor er vores ejendomsret
Debat
Læserbrev: Vil Mariagerfjord fratage muligheden for afgørende tid med egne børn og ødelægge familieplanerne?
Læserbrev: Vil Mariagerfjord fratage muligheden for afgørende tid med egne børn og ødelægge familieplanerne?
Debat
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev