Del på Facebook   Print siden

Cykelsti Vive - Oue - Valsgaard

Arden og omegn
Tirsdag 13. april 2021 kl. 06:30

Cykelsti Vive - Oue - Valsgaard
Fra Sagsfremstillingen


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 14. april, hvor der på dagsordenen bl.a. er: Cykelsti Vive - Oue - Valsgaard

Cykelsti Vive - Oue - Valsgaard

Der er i Budget 2021 afsat 1,0 mio. kr. til planlægning af cykelstierne Vive–Oue og Oue-Valsgaard.

Byrådet anmodes om principgodkendelse af stiforløbet og om frigivelse af rådighedsbeløbet til planlægning og forprojektering.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

At begge cykelstier gennemføres som enkeltrettede cykelstier på begge sider af vejen.

At rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. frigives til planlægning og forprojektering af cykelstierne Vive-Oue og Oue-Valsgaard

At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at ansøge Vejdirektoratets Cykelpulje til de to cykelstier som ét samlet projekt

Sagsfremstilling
Baggrund

De planlagte cykelstier på strækningerne Vive-Oue og Oue-Valsgaard udgør den afsluttende del af Byrådets plan om en sammenhængende cykelsti rundt om Mariager Fjord.

Tidl. Nordjyllands Amt etablerede mange cykelstier langs daværende amtsveje herunder også fra Hadsund til Vive. Projektet Vive - Oue -Valsgaard kan betragtes som videreførelse eller afslutning på det arbejde, som Nordjyllands Amt påbegyndte.

På strækningen Oue-Valsgaard har der de seneste 5 år været flere politiregistrerede uheld, herunder uheld med personskade blandt bløde trafikanter.

I budgettets investeringsoversigt er der i overslagsårene 2022-2024 afsat midler til gennemførelse af cykelstierne. I 2021 er der afsat 1 mio. kr. til forberedelse af cykelstierne herunder opmålingsarbejder og projektering.

Vejdirektoratets Cykelpulje

Vejdirektoratet har i marts måned offentliggjort en ny Cykelpulje, hvorfra der kan søges om støtte til projekter, der fremmer cyklisme - herunder til kommunale cykelstier. Ansøgningsfristen forventes at være 17. maj 2021. En eventuel cykelpuljestøtte gives som 50% af udgifterne. Såfremt det skulle lykkedes at få tilsagn om støtte, har Mariagerfjord kommune et år til at tage stilling til, om man vil gøre brug af støtten, og 5 år til at gennemføre projektet.

I forhold til den maksimale cykelpuljestøtte til Mariagerfjord kommune kan det overvejes enten at søge ind på de to strækninger enkeltvis med et års forskydning eller at søge ind med det samlede projekt. Da der kan være en risiko for ikke at opnå støtte to år i træk, anbefaler fagenheden Teknik og Byg, at der ansøges som et samlet projekt med begge strækninger udført som et etapeopdelt projekt. I givet fald skal begge strækninger sandsynligvis også udbydes som et samlet, men etapeopdelt projekt.

Cykelsti Vive-Oue

Strækningen Vive-Oue er ca. 4 km. Vejudlægget på strækningen er bredt, og en væsentlig del af cykelstien forventes at kunne etableres i det eksisterende vejudlæg. Arealerhvervelse og myndighedsbehandlingen vil være billigere og enklere, såfremt cykelstien etableres langs Ouegaardsvej / Hobrovej.

Passagen af såvel Vive som Oue vil ske på kantbaner i højre side af vejen, ligesom passagen over Villestrup Å vil kunne ske på eksisterende brovinger, såfremt cykelstierne udføres som enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. Udgiften til en dobbeltrettet cykelsti på strækningen er vurderet til 12,6 mio. kr., mens enkeltrettede cykelstier er vurderet til 12 mio. kr.

Det er vurderet, at de enkeltrettede cykelstier er den mest trafiksikre løsning og samtidig den billigste løsning.

Fagenheden Teknik og Byg anbefaler, at strækningen Vive-Oue udføres som enkeltrettede cykelstier på begge sider af vejen.

Cykelsti Oue-Valsgaard

Strækningen mellem Oue og sidevejen Nr. Redsøvej er ca. 6,5 km og kan udføres enten som en dobbeltrettet cykelsti på den ene side af vejen til 17,5 mio kr. eller som enkeltrettede cykelstier på begge sider af vejen til 19,5 mio. kr.

Strækningen mellem Nr. Redsøvej og Valsgaard er ca. 700 m, og det vurderes, at en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af vejen ikke er en mulighed på grund af en ejendom meget tæt på vejen. Det er ligeledes vurderet, at en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af vejen er meget uheldig, da det vil kræve to krydsninger af vejen på den korte stækning fra Nr. Redsøvej til Valsgaard. Den dobbeltrettede cykelsti på denne strækning anses dermed ikke for værende et hensigtsmæssigt alternativ, hvorfor fagenheden anbefaler, at stækningen fra Nr. Redsøvej til Valsgaard udføres som enkeltrettede cykelstier på begge sider af vejen.

Økonomien for strækningen Oue - Valsgaard kan overslagsmæssigt sammenfattes således:

Oue - Nr. Redsøvej Nr. Redsøvej - Valsgaard Oue - Valsgaard i alt
ER: 19,5 mio. kr. ER : 2,1 mio. kr. 21,6 mio. kr.
DR: 17,5 mio. kr. ER : 2,1 mio. kr. 19,6 mio. kr.
ER: Enkeltrettet, DR Dobeltrettet

På trods af en dyrere anlægsøkonomi anbefaler fagenheden Teknik og Byg, at cykelstien Oue - Nr. Redsøvej udføres som enkeltrettede cykelstier på begge sider af vejen. Herved vil der opnås et samlet forløb fra Hadsund til Valsgaard med enkeltrettede cykelstier på begge sider af vejen. Det vil i givet fald være muligt at kunne cykle fra Hadsund til Valsgård uden at skulle krydse vejen. Det vil også være en trafiksikkerhedsmæssig meget fin løsning og et godt grundlag for en ansøgning til Cykelpuljen.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Arden og omegn

Arden Svømmehal udvider åbningstiderne til Kristi Himmelfart
Arden Svømmehal udvider åbningstiderne til Kristi Himmelfart
Arden og omegn
Astrup Borgerforening og Kammas Gård kalder til generalforsamling
Astrup Borgerforening og Kammas Gård kalder til generalforsamling
Arden og omegn
Arden Svømmehal udvider åbningstiderne i Kristi Himmelfart
Arden Svømmehal udvider åbningstiderne i Kristi Himmelfart
Arden og omegn
Spritbilister standset i Arden og Mariager
Spritbilister standset i Arden og Mariager
Arden og omegn
Indflytningsklar hus Super investering
Indflytningsklar hus Super investering
ANNONCE
Åbningsdag hos Savage Corner
Åbningsdag hos Savage Corner
Arden og omegn
Fra DagliBrugsen til rækkehuse
Fra DagliBrugsen til rækkehuse
Arden og omegn
Savage Corner genåbner tirsdag kl. 10.30 i nyt regi
Savage Corner genåbner tirsdag kl. 10.30 i nyt regi
Arden og omegn
Broen Mariagerfjord: Kan vi så få gang i hjulene igen!
Broen Mariagerfjord: Kan vi så få gang i hjulene igen!
Arden og omegn
Mariagerfjord idrætshaller i tæt opgør
Mariagerfjord idrætshaller i tæt opgør
Arden og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev