Del på Facebook   Print siden

Coronapas for Mariagerfjord Kommunes ansatte

Mariagerfjord og omegn
Søndag 28. november 2021 kl. 13:00

Coronapas for Mariagerfjord Kommunes ansatte
Borgerservice i Hobro ARKIVBILLEDE


Af Klaus Hansen

Økonomiudvalget i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 1. december, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Coronapas for Mariagerfjord Kommunes ansatte.

Økonomiudvalget skal som personaleudvalg i denne sag, tage stilling til anvendelsen af nye regler om mulighed for at pålægge ansatte at forevise coronapas, samt at pålægge ansatte at blive testet for COVID-19.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt Mariagerfjord Kommune i medfør af den kommende lovgivning skal have mulighed for at pålægge ansatte at forevise et gyldigt coronapas

2. At Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt Mariagerfjord Kommune i medfør af den kommende lovgivning, skal kunne anvende muligheden for at pålægge medarbejderne at lade sig teste

3. At Økonomiudvalget tager stilling til om henholdsvis punkt 1 og 2, skal gælde nogle grupper af ansatte eller alle medarbejdere.

Inddragelse
Hovedudvalget skal jævnfør lovgivningen høres i forbindelse med beslutningen om at anvende de nye regler. På grund af tidssammenfald med lovforslagets behandling og møder i Hovedudvalget, har det ikke været muligt at drøfte sagen med Hovedudvalget forud for sagens behandling på Økonomiudvalget. Derfor sker inddragelsen ved et ekstraordinært møde mandag den 29. november 2021. Hovedudvalgets bemærkninger og input tages med til Økonomiudvalgsmødet onsdag d. 1. december.

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesministeriet har 18. november 2021 - på baggrund af en trepartsaftale mellem Beskæftigelsesministeriet, DA og FH - fremsat lovforslag (nr. L 94) om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronaps, test for COVID-19 m.v. Lovforslaget omfatter såvel arbejdsgivere på det private som det offentlige område. Loven blev vedtaget den 25. november 2021.

Loven skaber mulighed for, at kommunerne som arbejdsgivere, så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven, kan pålægge medarbejdere at forevise et gyldigt coronapas.

Den kommende lovgivning vil også skabe mulighed for, at en arbejdsgiver kan pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet for COVID-19, og at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen. Det kan ske, hvis en ansat for at opfylde et pålæg om forevisning af coronapas skal testes for COVID-19, eller hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn. Sidstnævnte betyder, at der kan pålægges krav om test også for medarbejdere, der har coronapas, hvis det findes sagligt begrundet.

Informationen skal ifølge lovteksten tilgå de ansatte via tillidsrepræsentanter, medlemmer af MED-udvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter. Da dette skønnes at være en uhensigtsmåde at få informationen ud i organisationen rent praktisk, foreslås det, at der sendes en supplerende skrivelse ud til alle kommunens ansatte. I skrivelsen henvises til Økonomiudvalgets behandling af sagen, og dermed også inddragelsen af Hovedudvalget.

En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om forevisning af coronapas eller pålæg af test, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner, hvis den ansatte i forbindelse med pålægget er blevet skriftligt oplyst om, at sådanne sanktioner kan tages i anvendelse, hvis pålægget ikke efterkommes.

En test pålagt af arbejdsgiver skal så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid; alternativt skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen.

KL opfordrer kommunerne til at indføre et krav om forevisning af coronapas, særligt på samme områder, hvor der stilles krav om coronapas for besøgende; plejehjem og botilbud. Kommunerne kan samtidig overveje at indføre kravet på arbejdspladser, hvor medarbejderne har tæt kontakt til andre særligt sårbare (f.eks. genoptræning, rehabilitering og aktivitetstilbud på ældreområdet) eller har kontakt med mange forskellige borgere, f.eks. borgerservice, biblioteker, jobcentre, dagtilbud og skoler.

Det bemærkes, at der bliver pålagt forevisning af gyldigt coronapas på alle statslige samt regionale arbejdspladser.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Omvisning og kunstnermøde i Kunstetagerne
Omvisning og kunstnermøde i Kunstetagerne
Mariagerfjord og omegn
Bæredygtighed påvirker knap hver tredje nordjydes valg af boligmaterialer
Bæredygtighed påvirker knap hver tredje nordjydes valg af boligmaterialer
Mariagerfjord og omegn
Har du prøvet Fastelavnsbollerne fra Hobro Brød
Har du prøvet Fastelavnsbollerne fra Hobro Brød
Mariagerfjord og omegn
Vejdirektoratet giver spøgelsesbilister kamp til stregen
Vejdirektoratet giver spøgelsesbilister kamp til stregen
Mariagerfjord og omegn
Hvad fuck er en bælgfrugt?
Hvad fuck er en bælgfrugt?
Mariagerfjord og omegn
Telefonerne gløder: Det vil danskerne vide inden vinterferien
Telefonerne gløder: Det vil danskerne vide inden vinterferien
Mariagerfjord og omegn
Nu kan du afbryde selvisolation tidligere
Nu kan du afbryde selvisolation tidligere
Mariagerfjord og omegn
Ny undersøgelse: Trods stigende el-priser gør tusindvis af danskere ingen indsats for at spare på strømmen
Ny undersøgelse: Trods stigende el-priser gør tusindvis af danskere ingen indsats for at spare på strømmen
Mariagerfjord og omegn
Udpegning til de forskellige foreninger, fonde, bestyrelser etc, hvor Mariagerfjord byråd er repræsenteret
Udpegning til de forskellige foreninger, fonde, bestyrelser etc, hvor Mariagerfjord byråd er repræsenteret
Mariagerfjord og omegn
Tip fødevarestyrelsen, hvis du finder en død fugl
Tip fødevarestyrelsen, hvis du finder en død fugl
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev