Del på Facebook   Print siden

Byrådet har reserveret areal til en måske kommende vej

Hobro og omegn
Tirsdag 4. februar 2020 kl. 19:00

Byrådet har reserveret areal til en måske kommende vej
Arkivbillede


AF Klaus Hansen

Reservation af areal til udlæg af forbindelsesvej mellem Skivevej og Randersvej i Hobro var til behandling på januar-byrådsmøde i Mariagerfjord Kommune.

I lyset af Vækstplan Hobro og de på sigt voksende udfordringer med trafikafviklingen gennem Hobro centrum er det aktuelt at se på mulighederne for fremtidigt at minimere byens trængselsmæssige udfordringer. En oplagt, men langsigtet løsningsmulighed er at reservere plads til en vej mellem Aalykkevej og Håndværkervej, hvorved der kan skabes en trafikal mulighed mellem Randersvej og Skivevej.

Byrådet skulle tage stilling til, om der i kommuneplanen skal reserveres areal til en ny vej mellem Aalykkevej og Håndværkerparken.

Direktøren for Teknik og Miljø indstillede til Byrådet:

1. At der udlægges arealreservation i kommuneplanen til en ny vej mellem Aalykkevej og Håndværkerparken i Hobro.

For stemte 21: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Henrik Sloth (V), Per Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jan Andersen (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jens-Henrik Kirk (C), Jørgen Hammer Sørensen (O), Pia Adelsteen (O), Casper Hedegaard (B), Peder Larsen (F), Niels Peter Christoffersen (A), Karen Østergaard (A) og Thomas Høj (A).

Imod stemte 7: Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A), Svend Skifter Andersen (A), Lene Nielsen (A) og Peter Muhl (A).

Fraværende: Mette Binderup (A)

Sagsfremstilling
Udbygningsplanen for Hobro lægger op til, at den største byudvikling fremover skal ske i nye områder vest for Hobro. Disse områder planlægges vejbetjent af en ny forbindelsesvej fra Nordre Ringvej over Døstrupvej til Skivevej. De nye boligområder vil i sig selv generere en del trafik, som vil belaste det eksisterende vejnet både i retning ind mod andre dele af Hobro og i retning mod E45 motorvejen.

I 1992 da motorvejen åbnede mellem Aarhus og Aalborg faldt trafikmængden igennem Hobro (Brogade/Hostrupvej) fra 19.000 køretøjer i døgnet til 13.000 køretøjer i døgnet. En trafiktælling fra 2019 viser, at der i dag kører 16.500 biler i døgnet på Brogade, og det vil stige til 18.800 biler i døgnet i 2030, (forudsætningen er en årlig trafikvækst på 1,2 %). Dermed vil trafikmængden være på højde med niveauet i 1992, og kapaciteten er ved at være opbrugt.

Helhedsplanen for veje og stier i Hobro Vest, lægger op til at området vest for Hobro kan udbygges med boliger og dagligvarebutik og det vil give i størrelsesordenen 5-6.000 nye bilture pr døgn. En nord/syd forbindelsesvej i forbindelse med udbygningen af Hobro Vest vil primært aflaste Døstrupvej og Ølsvej og dermed ikke afhjælpe på trafikmængden på Hostrupvej/Brovej.

En trafikmodel fra 2015 viser, at hvis der sammen med forbindelsesvejen mellem Ndr. Ringvej og Skivevej også etableres en forbindelse mellem Skivevej (Ålykkevej) og Randersvej (Håndværkerparken), vil Brogade/Hostrupvej blive aflastet med ca. 1.300 køretøjer i døgnet. Det udgør ganske vist kun en mindre del af den samlede trafikmængde på Brogade/Hostrupvej, men bliver til gengæld af stor betydning, når trafikken nærmer sig kapacitetsgrænsen. I tallene er der ikke taget højde for forventninger til en øget trafikudvikling som følge af Vækstplan Hobro. En opdateret trafikmodel vil kunne præcisere tallene.

En ny vejforbindelse mellem Skivevej og Randersvej er eneste reelle alternativ til Brogade/Hostrupvej, som det ser ud i dag. Fremtiden vil vise, om trafikmængden kommer til at udvikle sig med anderledes tendens eller tempo end i alle forudgående perioder, eller om nye teknologier kommer til at bidrage til større eller mindre trængsel.

Derfor vil det også kun være fremtiden, som vil vise behovet for en ny forbindelsesvej, men den kommer ikke, hvis der foretages væsentlige dispositioner eller planlægning, som forhindrer en vejforbindelse. Derfor anser fagenheden Teknik og Byg det for rettidigt, at der i kommuneplanen reserveres fremtidig mulighed for at etablere vejforbindelsen.

Forslaget til en ny vejforbindelse krydser Onsild Å og engområdet ved Fyrkatvej (se bilag A). På strækningen fra Fyrkatvej til Håndværkerparken er der en højdeforskel på mere end 40 m, som skal forceres over ca. 700 m (se bilag B). Et forslag til vejforløb er vist på bilag C, hvor vejen er søgt indpasset i områdets bindinger, og hvor de eksisterende veje er forsøgt udnyttet i videst mulig omfang. Vejen vil blive ca. 1,2 km lang, og et groft overslag lyder på op til 25 mio. kr. (uden fortov og cykelsti).

© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hobro og omegn

Flere påsketilbud hos MENY Hobro
Flere påsketilbud hos MENY Hobro
Hobro og omegn
Flere påsketilbud hos MENY Hobro.
Flere påsketilbud hos MENY Hobro.
Hobro og omegn
Årets påskevin
Årets påskevin
Hobro og omegn
Mens vi venter | Få skiftes til sommer hjul nu
Mens vi venter | Få skiftes til sommer hjul nu
Hobro og omegn
Påsketilbud hos MENY Hobro
Påsketilbud hos MENY Hobro
ANNONCE
Genbrugspladserne i Mariagerfjord har ændret åbningstider
Genbrugspladserne i Mariagerfjord har ændret åbningstider
Hobro og omegn
Endnu et tiltag hos Meny Hobro
Endnu et tiltag hos Meny Hobro
Hobro og omegn
Meny Hobro handler for dig - og leverer dine dagligvarer til din hoveddør
Meny Hobro handler for dig - og leverer dine dagligvarer til din hoveddør
Hobro og omegn
Fandt du dagens aprilsnar på fjordavisen
Fandt du dagens aprilsnar på fjordavisen
Hobro og omegn
Udvalgsformand i Mariagerfjord: Tag kun på genbrugspladsen hvis det er nødvendigt
Udvalgsformand i Mariagerfjord: Tag kun på genbrugspladsen hvis det er nødvendigt
Hobro og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev