Del på Facebook   Print siden

Budgetaftale: Fokus på godt arbejdsmiljø og forbedringer for patienter

Mariagerfjord og omegn
Onsdag 15. september 2021 kl. 13:30

Budgetaftale: Fokus på godt arbejdsmiljø og forbedringer for patienter
Foto: Region Nordjylland


Af Lone K. Hansen

Budgetaftale: Fokus på godt arbejdsmiljø og forbedringer for patienter

Samtlige partier i Regionsrådet står bag den nordjyske budgetaftale for 2022.

Arbejdsmiljø i centrum

Region Nordjylland skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads med fokus på patienter, pårørende, borgere og samarbejdspartnere. Det er et af kerneelementerne i den budgetaftale, forligskredsen i det nordjyske regionsråd har nikket ja til tirsdag. Der er i særlig grad fokus på arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering og på at sætte ind over for det akutte kapacitetspres på regionens hospitaler.

Med budgetaftalen tages en række initiativer, der skal sikre hensynet til såvel personale som patienter, og der sættes ind med konkrete initiativer til at forbedre arbejdsmiljø og medarbejderinddragelse. Konkret er der afsat 20 mio. kr. til at lette kapacitetspresset og styrke den fortsatte indsats med arbejdsmiljøet på de kliniske afdelinger på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og i Psykiatrien. Der er ligeledes afsat 4 mio. kr. til regionens ITOP-pulje, som er målrettet initiativer vedr. arbejdsmiljø og trivsel.

- I forligskredsen er vi enige om, at der skal fokuseres på såvel personale som patienter, og vi ved, at et godt arbejdsmiljø og flere hænder er grundlaget for, at vi kan levere god kvalitet og sammenhæng på tværs, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Prioritering af lokale funktioner

Der er i budgetaftalen ligeledes prioriteret at styrke lokale funktioner på de nordjyske hospitaler.

Derfor afsætter forligspartierne 2,4 mio. kr. til at øge tilstedeværelsen af kardiologiske speciallæger i Thisted samt 2,2 mio. kr. til en garantiklinik i Thisted, der skal fungere som en regionsdækkende ”bagstopper” i forhold til at opfylde ventetidsgarantier inden for udvalgte områder.

Der er også afsat 1,9 mio. kr. til at udvide behandlingen med biologisk medicin lokalt på Regionshospital Nordjylland, Hjørring, og til at styrke hospitalets endometriose-team. Endometriose er en underlivssygdom hos kvinder. Forligspartierne prioriterer også en udvidelse af behandlingen af børn og unge med funktionelle lidelser med 1,4 mio. kr.

Forligspartierne har også afsat 1,2 mio. kr. til at udvide den ambulante aktivitet i Diagnostisk Center Farsø.

Styrkelse af psykiatri-området

I forhold til Psykiatrien styrkes behandlingen af børn og unge i deres eget nærmiljø, ligesom der prioriteres midler til flere aktiviteter for indlagte patienter og etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg.

Forligspartierne er derfor enige om, at der skal sikres systematiske og lettilgængelige tilbud, så børn og unge hurtigt kan tilbydes udredning og behandling på rette niveau. Med baggrund i en delrapportering vedrørende tilgængeligheden på det børne- og ungdoms-psykiatriske område afsættes 3 mio. kr. til at videreføre de gode erfaringer med Tværfaglige Udgående Teams således, at børn og unge med psykisk lidelse tilbydes en tidlig og intensiv tværsektoriel indsats i nærmiljøet.

Der afsættes også midler til Psykiatriens Hus i Aalborg samt aktivitetsmedarbejdere i Psykiatrien.

Døgnbemandet akutbil i Vesthimmerland og i Hals

I budgetaftalen er der også afsat penge til at supplere det præhospitale beredskab.

Forligspartierne er blevet enige om at supplere det præhospitale beredskab med en døgnbemandet akutbil i Vesthimmerland (forventet driftsstart 1. oktober 2022).

Derudover vil den deldøgnsdækkende akutbil i Hals med virkning fra 1. januar 2022 blive heldøgnsdækket.

Udvikling af specialiserede funktioner på Aalborg UH

På Aalborg Universitetshospital er der afsat penge til at udvikle de specialiserede funktioner, herunder at styrke indførelsen af mere skånsomme behandlinger og en række eksisterende behandlingstilbud, bl.a. inden for hjerteområdet.

Det er ligeledes afsat 3 mio. kr. til fortsat udvikling af børnekræftområdet.

Samtidig skal Aalborg Universitetshospital fortsætte arbejdet med at styrke sin position inden for personlig medicin, hvor målet er at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient.

Nedbringelse af ventetiden i speciallægepraksis

Det er en væsentlig ambition for Region Nordjylland at bringe behandlingen tættere på borgerne og udbygge de nære sundhedstilbud. Der er behov for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor der gennem en forebyggende indsats tages hånd om sundhedsproblemerne, før de bliver behandlingskrævende i det specialiserede sundhedsvæsen, og hvor rammerne til at gøre op med ulighed i sundhed skabes.

Det skal bl.a. være nært og tilgængeligt at komme til en undersøgelse og få behandling i en speciallægepraksis. Til at understøtte denne ambition har forligspartierne afsat penge til at nedbringe ventetiden til at komme til øjenlæge.

Derudover er der afsat penge til et ekstra ydernummer inden for psykiatri.

Regional Udvikling og Specialsektoren

Inden for Regional Udvikling er der i budgetaftale især fokus på den grønne omstilling, herunder en forhøjelse af klimapuljen, grønne busser og kollektiv trafik.

Bl.a. er der afsat midler til at forlænge pilotprojektet ”Hovednet Vest”, der handler om forstærket og udvidet buskørsel på en øst-vestvendt akse mellem Vesthimmerland, Thy-Mors og Jammerbugt.

Inden for Specialsektorens område har forligspartierne bl.a. lagt vægt på borgernes fysiske sundhed, fx gennem systematiske sundhedstjek og mulighed for medicingennemgang.

Anlæg

På det regionale anlægsbudget er der bl.a. afsat penge til finansiering af en ny helikopterplatform ovenpå det nye universitetshospital, så patienter kan føres direkte fra toppen af hospitalet og ned til akutmodtagelsen til hurtig behandling.

Forligspartierne har afsat 25 mio. kr. til helikopterplatformen i 2022, udover 10 mio. kr., som er bevilliget tidligere i 2021.

Af andre anlægsprioriteringer kan nævnes, at der afsættes 3,5 mio. kr. til opgradering af Sterilcentralen i Farsø.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

4 ud af 10 unge vil ikke arbejde helt frem til pensionsalderen
4 ud af 10 unge vil ikke arbejde helt frem til pensionsalderen
Mariagerfjord og omegn
Åben for tilmelding til Aktiv Ferie i efterårsferien
Åben for tilmelding til Aktiv Ferie i efterårsferien
Mariagerfjord og omegn
Kunstnermøde med Erland Knudssøn Madsen
Kunstnermøde med Erland Knudssøn Madsen
Mariagerfjord og omegn
Info-møde om LAG-støtte til lokale projekter
Info-møde om LAG-støtte til lokale projekter
Mariagerfjord og omegn
COVID-19 fylder mindre i sundhedsvæsenet - til gengæld belaster RS-virus
COVID-19 fylder mindre i sundhedsvæsenet - til gengæld belaster RS-virus
Mariagerfjord og omegn
Nyt vaccinationssted i Hobro fra 4. oktober
Nyt vaccinationssted i Hobro fra 4. oktober
Mariagerfjord og omegn
Orientering om sygefravær på ØK-dagsorden i Mariagerfjord
Orientering om sygefravær på ØK-dagsorden i Mariagerfjord
Mariagerfjord og omegn
Fælles fodslag om fjordstrategien
Fælles fodslag om fjordstrategien
Mariagerfjord og omegn
Endelig bogcaféer på biblioteket igen
Endelig bogcaféer på biblioteket igen
Mariagerfjord og omegn
Vi har brug for noget at samles om
Vi har brug for noget at samles om
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev