Del på Facebook   Print siden

Børnetallet stiger i Arden | Stigende pasningsbehov i dagtilbudsdistrikt Rold Skov

Arden og omegn
Søndag 7. marts 2021 kl. 07:08

Børnetallet stiger i Arden | Stigende pasningsbehov i dagtilbudsdistrikt Rold Skov
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune holder ordinært møde den 9. marts 2021. På dagsordenen er der bl.a.: Pasningskapacitet for 0-2 årige i dagtilbuddene Rold Skov.

Anledning
I Børne- og Familiedistrikt Arden er børnetallet steget i 2020 og det gav et akut behov for pasningspladser til de 0-2 årige børn i distriktet. Derfor blev normeringen i Vuggestuen Himmelblå i Arden midlertidigt ændret fra 24 til 33 pladser frem til sommeren 2021. Dette blev administrativt besluttet for at kunne imødekomme pasningsbehovet. Befolkningsprognosen for Mariagerfjord Kommune viser dog, at det nuværende børnetal forventes at fortsætte i de kommende år. For at kunne imødekomme dette skal kapaciteten udvides i distriktet.

Administrationen præsenterede Udvalget for Børn og Familie for 3 løsningsmuligheder på udvalgsmøde d. 12. januar 2021. Udvalget for Børn og Familie valgte at pege på model nr. 2, som har været i høring ved forældrebestyrelserne for Dagtilbud i Rold Skov og Dagplejen.

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At model 2 vedtages

Indstilling 12. januar 2021, pkt. 5:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. at udviklingen i børnetallet i dagtilbudsdistrikt Rold Skov drøftes

2. at Udvalget peger på en model der skal arbejdes videre med for at imødekomme det stigende pasningsbehov i dagtilbudsdistrikt Rold Skov

3. at Udvalget sender den valgte model i høring

Udvalget for Børn og Familie, 12. januar 2021, pkt. 5:

Drøftet. Udvalget peger på, at der skal arbejdes videre med model 2, og at denne sendes i høring.

Inddragelse
På udvalgsmøde den 12 januar 2021 valgte Udvalget for Børn og Familie, at sende model 2 i hørring i forældrebestyrelserne i Dagtilbud Rold Skov og Dagplejen.

De to forældrebestyrelser har indsendt et høringsvar, som er kort opsummeret nedenfor. De fulde høringssvar er vedhæftet som bilag.

Forældrebestyrelsen i Dagplejen:

Forældrebestyrelsen er glade for, at model 2 omfatter ekstra pladser i vuggestuen. Det betyder at der i mindre grad vil være behov for et stort antal af 5. barns pladser ved et akut behov pasningspladser. Forældrebestyrelsen er ikke enige i, at justeringer af kapaciteten i distriktet fremdadrettet skal ske i dagplejen, istedet ønskes det, at både Dagplejen og Himmålblå justerer antallet af pladser hvis børnetallet falder. Der gøres opmærksom på, at den nuværende dagplejegruppe har en størrelse, som gør at gæstedagpleje kan afholdes i området. Dagplejen kan med det nuværende antal dagplejere bære mindre udsving i børnetal både op og ned.

Forældrebestyrelse for dagtilbud Rold Skov:

Forældrebestyrelsen er positive over, at flere forældre som ønsker en vuggestue plads til deres barn, kan få opfyldt deres ønske. Den valgte model sikrer et bæredygtigt tilbud i forhold til personale og økonomi, samtidig med at der er plads til at udvide med flere pladser ved et akut behov. Derudover er forældrebestyrelsen glade for, at de fysiske rammer i Himmelblå opdateres i forbindelse med den nye normering. Forældrebestyrelsen bemærker, at personalet ser frem til en fast normering på 30 pladser

Sagsfremstilling
Der er i de seneste år sket en stigning i antallet af 0-2 årige i Dagtilbudsdistriktet Rold Skov. Det har medført et øget pres på den tilgængelige pasningskapacitet til aldersgruppen. For at kunne imødekomme det stigende børnetal, er normeringen i Vuggestuen Himmelblå midlertidigt ændret fra 24 til 33 pladser.

Ifølge befolkningsprognosen i Mariagerfjord Kommune, så forventes det at det nuværende børnetal fortsættes. Det betyder, at børnetallet ikke forventes at falde i de kommende år. Det medfører, at der fortsat vil være behov for yderlige pasningskapacitet i distriktet fremadrettet. Det betyder at de årgange som de næste år får behov for pasning, vil være større end de årgange som i de næste to år overgår til pasning i børnehave. Frem til d. 1. december 2020 er der blevet født 54 børn, hvilket er 7 flere end der blev i hele 2019. På kort sigt vil de kræve yderligere pladser til pasning af 0-2 årige, mens det på lidt længere sigt vil være nødvendigt at følge behovet for børnehavepladser.

Den nuværende kapacitet består af de 24 normerede vuggestuepladser i Himmelblå og de nuværende 10 dagplejere i distriktet. To af disse dagplejere er startet i efteråret 2020 i henholdsvis september og oktober. Herudover vil en dagplejer forventeligt vende tilbage fra barsel i foråret 2021, hvilket altså vil bringe det samlede antal dagplejere op på 11. En dagplejegruppe på 11 dagplejere giver god fleksibilitet i forbindelse med gæstepleje ved ferie og sygdom. Med 11 dagplejere vil der være 44 normerede pladser i løbet af foråret 2021. Derfor vil der frem til sommeren 2021 være en samlet kapacitet på 77 pladser, som vil falde til 68, når den midlertidige udvidelse af normeringen i Himmelblå udløber.

I december 2020 var der 34 børn i dagplejen og 33 børn i vuggestuen Himmelblå. Ved afslutningen af 2020 var der altså 67 børn tilknyttet kommunal pasning i distriktet. Dette tal forventes at stige, da der som nævnt er født flere børn end forventet i 2020 og størstedelen af disse endnu ikke er startet i pasning. Da befolkningsprognosen forudser, at det nuværende børnetal forventes at fortsætte i de kommende år vil der være behov for yderligere pladser end de 68 normerede.

Tre modeller for udvidelse af pladser til pasning af 0-2 årige

Model 1:
Foreløbigt fastholdes den midlertidige normering i vuggestuen himmelblå på 33 frem til sommeren 2021, hvorefter normeringen igen vil være 24 børn. Behovet for yderligere pladser i distriktet vil i såfald blive imødekommet gennem ansættelse af yderligere dagplejere. Det vil gøre det muligt at hæve antallet af pladser i takt med at behovet stiger. Det vil bidrage til at dagplejegruppen i distriktet styrkes yderligere i forhold til legegrupper og gæstepleje. Det vil ligeledes være muligt at anvende 5. barns pladser.

Dette scenarie er afhængig af, at dagplejen løbende kan rekruttere kvalificerede dagplejere i takt med at behovet for pasningspladser stiger. Antallet af pladser i dagplejen vil også kunne blive mindre, såfremt en dagplejer sygemeldes, går på barsel eller opsiger sin stilling. Det vurderes på baggrund af tidligere rekrutteringsudfordringer, at det kan være tvivlsomt at der kan tiltrækkes tilstrækkelig med nye dagplejere til at imødekomme det øget pasningsbehov.

Der vil være øgede driftsudgifter til dagplejen i forbindelse med ansættelser og brug af 5. barnspladser. Brug af 5. barnsplads er altid en midlertidig løsning en kortere tidsbegrænset periode.

Model 2:
Normeringen i Himmelblå udvides permanent fra 24 til 30 pladser. Det vil sammen med de seneste ansættelser i dagplejen sikre den tilstrækkelige kapacitet i Børne- og Familiedistrikt Arden. En fast normering på 30 pladser vurderes at ville bidrage til, at Himmelblå bliver mere fagligt og økonomisk bæredygtigt i forhold til løbende midlertidige normeringer. En prognose baseret på de nuværende ventelister viser, at efterspørgslen på vuggestuepladser er stor nok til, at kunne udfylde 30 vuggestuepladser.

I forhold til de fysiske rammer, så kan Himmelblå maksimalt have 33 børn. Med fast normering på 30 børn, så er der altså mulighed for at anvende 3 yderligere pladser, hvis f.eks. tilflytning til distriktet gør, at der er behov for dette. Hvis børnetallet mod forventning skulle falde, så vil det være nødvendigt at nedjustere normeringen. Hvis man vælger, at der fortsat skal være 30 vuggestuepladser, så vil de betyde, at dagplejegruppen skal reduceres.

Vælges dette scenarie vil der være etableringsomkostninger til inventar, mindre ombygning og etablering af yderligere overdækkede krybberum.

Model 3:
Vuggestuen Himmelblå normeres fremadrettet til 33 børn. Det er det maksimale antal vuggestuepladser, der kan være i Himmelblå. Dette vil tilføre flest mulige vuggestuepladser til distriktet. Med denne normering vil Himmelblå ikke kunne bidrage, hvis børnetallet stiger ved f.eks. tilflytning. Det betyder, at ved akut behov for flere pladser, så vil der skulle anvendes 5. barns pladser hos dagplejen.

Det betyder at alle op- eller nedjusteringer af antallet af pladser vil skulle ske i dagplejen. Her vil distriktet være udfordret ved et akut behov for nye pladser ved tilflytning eller f.eks. en opsigelse ved dagplejen.

Dette scenarie omfatter de samme udgifter som scenarie 2, mens den løbende udgift til driften vil være større, idet der er tale om yderligere 3 pladser.

Økonomi
Bruttoudgiften til en dagplejeplads er 126.060 kr., heraf udgør forældrebetalingen 31.515 kr.

Bruttoudgiften til en vuggestueplads er 153.648 kr., heraf udgør forældrebetalingen 38.412 kr.

Den kommunale nettoudgift er altså 20.691 kr. dyrere for en vuggestueplads i forhold til en dagplejeplads.

Ved scenarie 2 og 3 vil der være en række engangsudgifter til inventar og indretning, som gør det muligt at have en højere normering.

Det omfatter ca. 120.000 kr. til inventar og installering af et hæve-sænke puslebord på et badeværelse, samt 100.000 kr. til overdækning af et eksisterende fliserareal, samt en skillevæg. I alt etableringsomkostninger på 220.000 kr.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Arden og omegn

Stjal bilnøgle og bil | Har du set den?
Stjal bilnøgle og bil | Har du set den?
Arden og omegn
LÆSERBREV: Genstart af kultur og idrætslivet i Mariagerfjord
LÆSERBREV: Genstart af kultur og idrætslivet i Mariagerfjord
Arden og omegn
Dødsfald | Astrup
Dødsfald | Astrup
Arden og omegn
Arden-pige og Bygma blandt bedste praktikmatch i Danmark
Arden-pige og Bygma blandt bedste praktikmatch i Danmark
Arden og omegn
Cykelsti Vive - Oue - Valsgaard
Cykelsti Vive - Oue - Valsgaard
Arden og omegn
14.000 danskere samlede ind til kræftsagen – indsamlingen fortsætter digitalt
14.000 danskere samlede ind til kræftsagen – indsamlingen fortsætter digitalt
Arden og omegn
Udvidede åbningstider for hurtigtest i Arden, Mariager og Hadsund fra 12. april
Udvidede åbningstider for hurtigtest i Arden, Mariager og Hadsund fra 12. april
Arden og omegn
Nyt boligområde ved Brovej i Arden
Nyt boligområde ved Brovej i Arden
Arden og omegn
Markedsføring på fjordavisen.nu med en jobannonce
Markedsføring på fjordavisen.nu med en jobannonce
Arden og omegn
Peder Larsen: Lidt pinligt af Kultur og Fritidsudvalget!
Peder Larsen: Lidt pinligt af Kultur og Fritidsudvalget!
Arden og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev