Del på Facebook   Print siden

Bevilling af midler til puljen 'Fokus på Ensomhed'

Mariagerfjord og omegn
Søndag 2. maj 2021 kl. 12:00

Bevilling af midler til puljen 'Fokus på Ensomhed'
Stemningsbillede, arkiv


Af Carina Kondrup

På et møde i Udvalget for Sundhed og Omsorg d. 3/5 skal udvalget drøfte administrationens forslag til udmøntning af puljen "Fokus på Ensomhed' pr. 1. april 2021.

Sagsfremstilling
Udviklingspuljen "Fokus på ensomhed" har til formål at fremme nye initiativer til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere i Mariagerfjord Kommune. Puljen udloddes i 2021 og kan søges to gange i 2021 - forår og efterår. Ansøgningsfristen er hhv. 1. april og 1. august

Puljen har til formål at give støtte til nye initiativer, der forebygger og modvirker ufrivillig ensomhed blandt ældre og sårbare borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune. Puljen understøtter derfor udmøntning af temaet "Bekæmpelse af ensomhed" i Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik.

Puljemidlerne er øremærket til at udvide, udvikle eller fremme lokale aktiviteter rundt i kommunen. Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er ældre borgere 65+ i Mariagerfjord Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det. Aktiviteterne skal derfor bidrage til at forebygge og modvirke ufrivillig ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

Hvem kan søge puljen?

- Foreninger og organisationer inden for det sociale, kulturelle og sundhedsfaglige område.

- En kreds af enkeltpersoner i forbindelse med konkrete initiativer og aktiviteter.

- Frivillige organisationer eventuelt med offentlig myndighed eller privat virksomhed som medansøger.

Hvad kan der søges midler til?

- Konkrete initiativer inden for det sundhedsfaglige, kulturelle, eller det sociale område.

- Støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige.

- Aktiviteter der er lokalt forankret og komme kommunens borgere til gode.

- Udvikling af nye ideer og tilbud til målgruppen og udvikling af metoder til at rekruttere og fastholde ensomme ældres deltagelse i aktiviteter.

- Aktiviteter der sigter på at modvirke og forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

Det centrale for udviklingspuljen er, at de gode fortællinger bliver fortalt og udbredt. Det er derfor et kriterie, at tilskudsmodtager af puljen deler de erfaringer, som midlerne bidrager til (eks. opslag på Facebook, indlæg i lokalaviserne el. lign.). Vedhæftet er puljebeskrivelsen.

Administration af puljen i 2021

Administrationen sikrer den daglige administration og behandling af puljen. Puljen udloddes to gange i 2021 med to ansøgningsfrister 1. april (forår) og 1. august (efterår). Puljen vil derfor blive udmøntet to gange i 2021.

På udvalgsmøde 4. januar 2021 blev udvalget præsenteret for et oplæg til to modeller for, hvordan puljen kan administreres i 2021. Udvalget godkendte her model 1, hvor det er administrationen, der behandler de indkomne ansøgninger efter ansøgningsfristernes udløb. Der laves en oversigt over de ansøgere, der vurderes at leve op til puljens kriterier og formål. Oversigten sættes på til godkendelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg på næstkommende udvalgsmøde. Herefter udmøntes puljen.

Behandling af de indkomne ansøgninger til puljen pr. 1. april (forår) er modtaget og behandlet, hvormed sagen indstilles til udvalgets godkendelse. Vedhæftet er en oversigt for administrationens indstilling til udmøntning af puljen pr. 1 april 2021 (forår).

Puljeansøgninger pr. 1 april 2021

Interessen for at søge puljen "Fokus på Ensomhed" har været stor. Ansøgerfeltet er bredt, hvor både store og små frivillige organisationer og klubber har ønsket at søge om tilskud fra puljen.

Sundhed og Ældre har i alt modtaget 13 ansøgninger til puljen pr. 1 april 2021. De 13 ansøgninger er gennemgået og behandlet med afsæt i nedenstående kriterier jf. puljeopslaget.

- Aktiviteterne har et forebyggende virke og/eller støtter op om tidlig opsporing af ensomhed

- Aktiviteterne sigter på at modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune

- Aktiviteterne er baseret på frivillig arbejdskraft

- De samlede aktiviteter har til hensigt at komme et betydeligt antal ensomme ældre borgere i kommunen til gode, eller at aktiviteterne udfylder et behov for en mindre
gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud

- Ansøger og aktiviteter er lokalt forankret i Mariagerfjord Kommune.

Der er 4 ansøgere, der vurderes i høj grad at opfylde puljens kriterier og derfor indstilles til at få bevilliget støtte. Der er i alt 9 ansøgere, der indstilles til at modtage et afslag.
© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Vi ved det sker i Mariagerfjord | Weekenden uge 19
Vi ved det sker i Mariagerfjord | Weekenden uge 19
Mariagerfjord og omegn
Hvad er Kristi Himmelfart?
Hvad er Kristi Himmelfart?
Mariagerfjord og omegn
50 vækstpuljemillioner på vej til Norlys' andelshavere
50 vækstpuljemillioner på vej til Norlys' andelshavere
Mariagerfjord og omegn
Nu er der liv i Kulturskolens lokaler igen efter lang nedlukning
Nu er der liv i Kulturskolens lokaler igen efter lang nedlukning
Mariagerfjord og omegn
Ny bispekandidat til det nordjyske!
Ny bispekandidat til det nordjyske!
Mariagerfjord og omegn
Ukrudtsbrænderen er forårets store brandstifter
Ukrudtsbrænderen er forårets store brandstifter
Mariagerfjord og omegn
Nu er der et coronapas for immunitet
Nu er der et coronapas for immunitet
Mariagerfjord og omegn
 Udsigt til tæt trafik i Kristi Himmelfartsferien
Udsigt til tæt trafik i Kristi Himmelfartsferien
Mariagerfjord og omegn
I denne uge inviteres de 55-59-årige
I denne uge inviteres de 55-59-årige
Mariagerfjord og omegn
Mariager Fjord OK til stævne igen efter Coronapause
Mariager Fjord OK til stævne igen efter Coronapause
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev