Del på Facebook   Print siden

Bevilling af midler til puljen ´Fokus på Ensomhed´ i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord og omegn
Mandag 9. maj 2022 kl. 10:00

Bevilling af midler til puljen ´Fokus på Ensomhed´ i Mariagerfjord Kommune
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 10. maj 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Bevilling af midler til puljen "Fokus på Ensomhed"

Med afsæt i Mariagerfjord Kommunes Værdighedspolitik er der i forbindelse med temaet bekæmpelse af ensomhed afsat 350.000 kr. til en udviklingspulje "Fokus på Ensomhed" til forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte borgere + 65 år.

I denne sag bedes Udvalget godkende administrationens oplæg til udmøntning af puljen efter puljeopslag 1. april 2022.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til udvalget for Sundhed og Omsorg:
1. at oplæg til udmøntning af puljen pr. 1. april 2022 godkendes.

Sagsfremstilling
Udviklingspuljen "Fokus på ensomhed" har til formål at fremme nye initiativer til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere i Mariagerfjord Kommune. Puljen udloddes to gange årligt - forår og efterår. Ansøgningsfristen er hhv. 1. april og 1. august.

Puljen har til formål at give støtte til nye initiativer, der forebygger og modvirker ufrivillig ensomhed blandt ældre i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune. Puljen understøtter derfor udmøntning af temaet "Bekæmpelse af ensomhed" i Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik.

Puljemidlerne er øremærket til at udvide, udvikle eller fremme lokale aktiviteter rundt i kommunen. Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er ældre borgere 65+ i Mariagerfjord Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det. Aktiviteterne skal derfor bidrage til at forebygge og modvirke ufrivillig ensomhed blandt ældre borgere i Mariagerfjord Kommune.

Hvem kan søge puljen?

Foreninger og organisationer, der arbejder med sociale, kulturelle eller sundhedsmæssige aktiviteter.
Frivillige organisationer eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder eller private virksomheder.
En gruppe personer i forbindelse med konkrete initiativer og aktiviteter.


Hvad kan der søges midler til?

Konkrete initiativer inden for det sundhedsfaglige, kulturelle, eller det sociale område.

Støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige.

Aktiviteter der er lokalt forankret og komme kommunens borgere til gode.

Udvikling af nye ideer og tilbud til målgruppen og udvikling af metoder til at rekruttere og fastholde ensomme ældres deltagelse i aktiviteter.

Aktiviteter der sigter på at modvirke og forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

Enkeltstående aktiviteter fremover kan støttes såfremt initiativerne er brobyggende til mere vedvarende aktiviteter

Det er centralt for udviklingspuljen, at de gode fortællinger bliver fortalt og udbredt. Det er derfor et kriterie, at tilskudsmodtager af puljen deler de erfaringer, som midlerne bidrager til (f.eks. opslag på Facebook, indlæg i lokalaviserne el. lign.).

Administration af puljen i 2022

Administrationen i Mariagerfjord Kommune sikrer den daglige administration og behandling af puljen. Puljen udloddes to gange i 2022 med to ansøgningsfrister 1. april (forår) og 1. august (efterår). Puljen vil derfor blive udmøntet to gange i 2022.

Den nedsatte arbejdsgruppe for forebyggelse af ensomhed blandt ældre vil sammen med administrationen behandle de indkomne ansøgninger. Udvalget behandler dernæst oplægget og herefter kan puljen udmøntes.

De indkomne ansøgninger til puljen pr. 1. april 2022 er modtaget og behandlet i arbejdsgruppen for forebyggelse ensomhed, hvormed sagen nu indstilles til udvalgets godkendelse. Vedhæftet er en oversigt for arbejdsgruppens og administrationens indstilling til udmøntning af puljen.

Udvalget for Sundhed og Omsorg efterspurgte ved sidste ansøgningsrunde et oplæg til, hvordan udvalget kan komme i dialog med foreningslivet om puljen. Administrationen lægger op til, at information og dialog om puljen kan indgå som en del af arrangementet for fejring af frivillige på Frivillig Fredag d. 30. september 2022.

Puljeansøgninger pr. 1. april 2022

Der er i alt modtaget fem ansøgninger.

De fem ansøgninger er gennemgået og behandlet med afsæt i nedenstående kriterier jf. puljeopslaget.

Aktiviteterne har et forebyggende virke og/eller støtter op om tidlig opsporing af ensomhed.

Aktiviteterne sigter på at modvirke ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

Aktiviteterne er baseret på frivillig arbejdskraft.

De samlede aktiviteter har til hensigt at komme et betydeligt antal ensomme ældre borgere i kommunen til gode, eller at aktiviteterne udfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud.

Ansøger og aktiviteter er lokalt forankret i Mariagerfjord Kommune.

Der er tre ansøgere, der vurderes at opfylde puljens kriterier og indstilles til at modtage støtte. En ansøger vurderes delvist at opfylde kriterierne og indstilles til delvis støtte. En ansøger vurderes ikke at opfylde puljens kriterier.

Vedhæftet sagen er en oversigt over ansøgere og begrundelse for indstilling til støtte og afslag.

Økonomi
Der er årligt afsat 350.000 kr. til udviklingspuljen. Der er i alt ansøgt om støtte svarende til 104.940 kr. og der ydes støtte svarende til 71.750 kr.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Aalborg Lufthavn ser frem til en fortsat travl sommer
Aalborg Lufthavn ser frem til en fortsat travl sommer
Mariagerfjord og omegn
Røveri i Dagli’Brugsen i Gjerlev
Røveri i Dagli’Brugsen i Gjerlev
Mariagerfjord og omegn
Vi ved det sker i Mariagerfjord | Weekenden uge 26
Vi ved det sker i Mariagerfjord | Weekenden uge 26
Mariagerfjord og omegn
Bibliotekaren anbefaler:´Kattecafeén´ af Charlie Jonas
Bibliotekaren anbefaler:´Kattecafeén´ af Charlie Jonas
Mariagerfjord og omegn
Godt en million kroner til foreningslivet
Godt en million kroner til foreningslivet
Mariagerfjord og omegn
Indlysende ide kan gøre det nemmere at være øjenpatient i Region Nordjylland
Indlysende ide kan gøre det nemmere at være øjenpatient i Region Nordjylland
Mariagerfjord og omegn
Per Drejer: Gebyrer og reguleringer kvæler det frivillige foreningsliv
Per Drejer: Gebyrer og reguleringer kvæler det frivillige foreningsliv
Mariagerfjord og omegn
Regionshospital Nordjylland vil være landets helende hospital
Regionshospital Nordjylland vil være landets helende hospital
Mariagerfjord og omegn
Jens-Henrik Kirk vil i Folketinget
Jens-Henrik Kirk vil i Folketinget
Mariagerfjord og omegn
Jens Peter Ellefsen: Seniorrådet kæmper mod embedsmandsvældet i Mariagerfjord kommune
Jens Peter Ellefsen: Seniorrådet kæmper mod embedsmandsvældet i Mariagerfjord kommune
Mariagerfjord og omegn


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev