Del på Facebook   Print siden

Bekymringsbrev fra udekørende nattevagter i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord og omegn
Torsdag 2. november 2023 kl. 14:30

Bekymringsbrev fra udekørende nattevagter i Mariagerfjord Kommune

.
Bekymringsbrev fra udekørende nattevagter i Mariagerfjord Kommune

Kære Søren Aalund og Jan Andersen.

Vi sender jer dette bekymringsbrev, da vi udekørende nattevagter er bekymret for det faktum, at årets budget forventes overskredet med 40 mio., og vi allerede nu (og over længere tid) har mærket konsekvensen af dette i vores nattevagtsgruppe.


Vi er stolte af at være en del af Mariagerfjords nattevagt og vil løbe til verdens ende for borgerne (og hinanden) for at løse opgaver og udfordringer – dog har alting en ende, når rammerne for arbejdet bliver indskrænket i både tid og ressourcer.

Det er umuligt at klare nedskæringer med færre hænder om natten, og vi kan ikke opretholde det høje serviceniveau og kvalitetsstempel, som vi sætter hver nat i form af vores arbejde, når både tid og hænder bliver færre, mens arbejdsopgavernes indhold og antal vokser..

Faktum er, at der møder ca. 140 dagvagter, 52 aftenvagter og 6 nattevagter ind pr. døgn i Mariagerfjord kommune.

Allerede nu må I sidde med løftede øjenbryn og tænke ”kan dette være sandt, der er den forskel”?

Men det er sandt. Og allerede nu er det bestemt af vores nuværende leder Mette Knudsen, at vi eksempelvis ved sygemelding eller andet fravær ikke skal kalde vikarer ind til de første 7 dage.

De resterende 5 skal dække hinandens opgaver og tid – hvilket allerede ved 6 medarbejdere kan være udfordrende. Gad vide, om det bliver 4 medarbejdere, der skal dække 6 medarbejderes arbejde, hvis 2 af vores kollegaer bliver syge? Mange af os har allerede fremlagt de ovenstående problemstillinger (ift. især serviceforringelse hos borgerne), men vores indtryk er, at den nuværende leder ikke er lydhør overfor praksiserfaringer fra os, der er i felten.

Vores store undring går i sin enkelthed bl.a. ud på, at nattevagten ikke må købe tjenesteydelser, bestille vikarer, kalde eget personale ind etc. ved fravær, når dette er muligt i både dag – og aftenvagt.

Antallet af ældre er stigende og har været det i flere år. Hvorfor er dette ikke taget med i de økonomiske beregninger? Antallet af ældre stiger, og lige så gør antallet af ældre, der har brug for hjemmehjælp – dog følger antallet af ansatte ikke med. Endnu en undring hos os i faget.

Vi er ikke længere defineret som et akutteam, ifølge Mette Knudsen. Dog selvom vi løser diverse akutte opgaver om natten hos borgerne, og Mette Knudsen har allerede varslet, at vi i fremtiden bliver pålagt at hjælpe (akut) inde på plejecentrene, hvis de har brug for hjælp ift. deres manglende SSH eller SSA-dækning. Herudover skal det tilføjes, at der i fremtiden også bliver flere centre, som ikke har SSA-dækning i mange vagter, hvilket konkret betyder at der netop derfor vil tilkomme flere opgaver og oftere brug for hjælp fra os – altså, flere akutte opgaver som vi bliver trukket ud til og dermed får mindre tid til vores egen kørelister og dertilhørende faste OG akutte opgaver.

Vi vil altid gerne hjælpe andre områder, men vi vil også gerne have muligheder og ressourcer til at kunne udføre vores eget arbejde ordentligt.

Hertil skal nævnes en anden konsekvens ved jeres besparelser.

Allerede nu føler flere og flere nattevagter sig stressede med en meldende udbrændthed. Vores største ønske er at udføre vores arbejde ordentligt, og når vi ikke kan dette, får vi dårlig samvittighed over serviceniveauet, da vi også blot er mennesker.

Vores arbejde består i, at vi møder ind til en nattevagt og planlægger vores køreliste. Vi skal planlægge allerede visiterede besøg, samt i gennemsnit 5-6 akutte opgaver til os fra sygeplejen. Vores kørelister meget uforudsigelige, og der er ikke to nætter, som er ens. En køreliste kan ved vagtstart være med få faste besøg og alligevel være helt fyldt op til morgenen pga. akutte besøg. Dette også fordi vi i stigende grad får flere opgaver omhandlende morgenpleje fra dagvagterne, når borgere skal være færdig og på eksempelvis sygehuset.

Loven foreskriver at spareplaner skal gennem MED og borgere skal varsles om spareplaner og tilhørende serviceforringelser, inden de træder i kraft. I dette tilfælde er der modsat flere eksempler på, at borgere ikke er blevet informeret. Burde det ikke meldes officielt ud, at kvalitetsstandarderne ikke overholdes, men derimod kontinuerligt forringes?

Hvad tænker I, at der sker, når borgere selv finder ud af disse forringelser uden at have været forberedt på dette? Hvordan tror I, at de reagerer, når vi kommer ud til dem efter at have fundet ud af dette? Allerede nu har der været flere tilfælde af, at nattevagter er blevet verbalt tilsvinet pga. borgerens eller pårørendes frustration.

Vi bliver varslet om ændringer og forringelser og skal acceptere, at en responstid, der tidligere var på 30 min., nu er udefinerbar.

Der er nu intet, som hedder responstid, ifølge Mette Knudsen. Det vil i praksis sige, at en borger ikke kan have en forventning om at få hjælp indenfor et bestemt tidsrum. De kan forvente at få hjælp, men det kan først være….. Ja, når en af de to SSA i Mariagerfjord Kommune om natten får skyndt sig (hun ved jo, der er en anden borger, der venter) at ordne sit besøg i Mariager og kørt til Øster Hurup for at klare det. Hun var en af de få på job pga. de ’nye’ fraværsregler under sygdom, og der var derfor ikke være andre at trække på.

Kan I som politikere leve med, at jeres mor eller far skal vente 1 time, måske 2 timer på at få hjælp efter et fald?

Vil I som mennesker synes, at det var tilfredsstillende, hvis en af jeres forældre var terminale og havde brug for medicinering den sidste tid, men måtte vente på dette i et ubestemt tidsrum?

Det er nødvendigt at prioritere de økonomiske besparelser anderledes. For alles skyld. Vi taler ikke blot vores sag, men derimod vores alles sag, herunder jeres pårørendes nuværende og jeres egen fremtidige. Livet er nuvel sådan, at vi alle bliver ældre og får brug for en form for hjælp en dag.

Vi står meget gerne til rådighed for et møde, hvor vi kan uddybe vores bekymringer..

Med venlig hilsen

De udekørende nattevagter i Mariagerfjord

Anita, Birgit, Dora, Gitte, Ina, Inger, Kirsten, Michelle, Susanne, Teresa, Zita, Nathja & Vibeke


Kommentarer til artiklen:
det er bare ikke ok det i byder folk i hjemmeplejen, så synd for personalet og alle dem der skal have hjælp, også en grund til at jeg gik på pension det var ikke til at holde til det arbejde man blev budt af kommunen.
lone, 06-11-2023 13:27:46

Så godt, at I gør opmærksom på jeres arbejdsforhold overfor kommunalpolitikerne, men send det også til landspolitikerne, for det er der pengene til ældreplejen skal komme fra.
Men så længe politikerne ikke vil indse, at det er arbejdsvilkårene, der skal laves om, før der kommer stabilitet i ældreplejen, så vil der ikke ske ændringer.
6 medarbejdere til at dække hele kommunen i nattevagt lyder jo helt forrykt, når man tænker på hvor langt der skal køres fra den ene ende af kommunen til den anden, så jeg forstår til fulde at medarbejderne bliver stressede og skal de oveni dække sygdom også, lyder helt forfærdeligt og bekræftiger mig kun i, at det var den rigtige beslutning jeg tog, da jeg som 60 årig valgte at gå på efterløn, selv om jeg godt kunne have blevet ved nogle år endnu. Jeg valgte at passe på mig selv, når nu systemet ikke ville, og det kan man mene er egoistisk.
Jeg har haft mange rigtig fantastiske og engagerede kollegaer, men også oplevet det modsatte, og jeg mener i bund og grund ikke at man skal påtvinges en uddannelse, hvor man har med mennesker at gøre, hvis man ikke har evnerne og viljen til det.
Så længe politikerne ikke ændrer indstilling til vores ældrepleje og dens medarbejdere, så må man som ældre se på fremtiden med en vis frygt for ikke længere at kunne klare sig selv.
Håber politikerne tager et møde med jer og får belyst sagen fra jeres synsvinkel.
Elsebeth Foldbjerg, 03-11-2023 11:17:49

I gør alle en fantastisk indsats og mere end det. Forstår godt folk flygter fra faget,måske ikke pga.lønnen,men vilkårene som i alle arbejder under. Nu må politikerne på borgen tage sig sammen og lave nogle bedre bevillinger,så alle ældre i hele landet bliver behandlet godt,de har trods alt betalt gennem skat til vores velfærdssamfund,de skal have den omsorg de har behov for. Hvilket betyder politikerne nu er nød til at lave nogle større bevillinger ,så vi ikke kører det gode personale i sænk med stress og mega dårlig samvittighed og slipper for sure ældre der skælder ud over,hvor de bliver af.
Kirsten Heramb, 03-11-2023 10:25:00

Kære nattevagter, godt skrevet, og desværre er der ikke taget højde for JERES sikkerhed, ved besparelserne om natten. Kommunen risikerer at komme på forsiden af ekstrabladet, når borgere ligger i egen afføring, eller med brækkende lemmer efter fald om natten. Jeg synes I skal sende jeres brev til den ansvarlige minister, for tror ikke det hjælper internt i kommunen. Her er alle igang med at bortforklare og vaske hænder.
Annette Press , 03-11-2023 09:00:05

Her er et link til byrådsmødet i dag.
Lyt gerne til det hele da punkterne hænger sammen.
Ellers kan man med fordel lytte fra punkt 204.

https://www.facebook.com/777420788/posts/pfbid04HVTtpCruHda4tseeSkNSsASavX4QBAbogZCu4GbnoUKEHfjk4zpnwkGQEfULqkJl/
Malene Ingwersen, Ø Mariagerfjord , 02-11-2023 23:48:09

Tak for det her.

Jeg har netop i dag fremsat forslag om en tillægsbevilling taget fra kassen.

Nedstemt af et enigt byråd, bortset fra mig (naturligvis).

Vi kan ikke blive ved med at skære. Det er uholdbart for vores ansatte og for borgerne.
Malene Ingwersen, 02-11-2023 23:44:46

God nat og god vagt!
tut, 02-11-2023 22:35:14

Vi er meget glade for den hjælp vi får fra Mariagerfjord
Indtrykket er at det fungerer godt.sosu’erne er glade smilende og hjælpsomme.Den hjælp vi Beder om får vi.
Plejehjemmene fungerer godt,bare ærgerligt,at værelserne er så små.Næste gang der skal bygges,så huskede skal være større og der skal også være 2 rums,sådan må det være i 2024
Birthe Vistesen, 02-11-2023 19:59:39

Sagen er på byrådets dagsorden nu klokken 18......
js, 02-11-2023 18:00:28

Virkelig godt skrevet.
Det undre mig meget at Mariagerfjord kommune ikke tager ved lære af Randers kommune hvor vi har et Natcenter med en koordinator der styre alle ruter om natten og fordeler de nødkald der kommer ind, en stor økonomisk gevinst
Natcentret i Randers har altid haft overskud økonomisk da set er en rigtig god forretning og løsning.
Leif Svendsen , 02-11-2023 16:48:32

Super godt og relevant skriv
Føler med jer vi er på vej i samme retni g desværre
Kirsten p Sørensen ssa Vesthimmerlands kommune, 02-11-2023 16:48:30

Virkelig godt skrevet.
Det undre mig meget at Mariagerfjord kommune ikke tager ved lære af Randers kommune hvor vi har et Natcenter med en koordinator der styre alle ruter om natten og fordeler de nødkald der kommer ind, en stor økonomisk gevinst
Natcentret i Randers har altid haft overskud økonomisk da set er en rigtig god forretning og løsning.
Leif Svendsen , 02-11-2023 16:48:12

Hvor er det godt skrevet, har ondt af borgerne og mine gamle kollegaerne, som jeg ved vil det bedste for dem der skal hjælpes, også når det gælder akutte opgaver..
Håber inderligt I bliver hørt, det manglede bare …
Adm , 02-11-2023 16:12:38

Alle nuværende politikere, burde skamme sig...hvad pokker bilder i jer ind ? Er der nogen af jer, der vil lægge jeres, eller jeres nærmeste liv, i hænderne på sådan en plejesektor ? En personalegruppe, der i den grad er svigtet af uduelig og manglende kompetent ledelse , hvor der konstant bliver sparet. Vores ældre / syge, bliver i dagens danmark, ikke regnet for noget som helst - trods det, de har arbejdet det meste af deres liv, for et godt samfund, for os alle.
De få, der stadig kan og orker at arbejde i sundhedssektoren - stort hurra for jer - i fortjener en medalje og er fantastiske.
Og i kære politikere ??? Hvor er i henne ? Burde i ikke NU og som LIGE NU, gøre noget konstruktivt - som gavner den vaklende sundhedssektor - og råbe dem på borgen op, så de forstår den verden vi andre lever i !


Hanne Busse, 02-11-2023 15:55:03

Alle nuværende politikere, burde skamme sig...hvad pokker bilder i jer ind ? Er der nogen af jer, der vil lægge jeres, eller jeres nærmeste liv, i hænderne på sådan en plejesektor ? En personalegruppe, der i den grad er svigtet af uduelig og manglende kompetent ledelse , hvor der konstant bliver sparet. Vores ældre / syge, bliver i dagens danmark, ikke regnet for noget som helst - trods det, de har arbejdet det meste af deres liv, for et godt samfund, for os alle.
De få, der stadig kan og orker at arbejde i sundhedssektoren - stort hurra for jer - i fortjener en medalje og er fantastiske.
Og i kære politikere ??? Hvor er i henne ? Burde i ikke NU og som LIGE NU, gøre noget konstruktivt - som gavner den vaklende sundhedssektor - og råbe dem på borgen op, så de forstår den verden vi andre lever i !


Hanne Busse, 02-11-2023 15:54:42

Hvor er det godt skreven af jer alle nogen af mine gamle kollegaer
Der er jo ikke noget at sige til at folk flygter fra faget….
Maja Andersen , 02-11-2023 15:20:05

Frygt ikke ældreplejen - ingen slipper fra den i live
Ironi er muligvis anvendt
HRK, 02-11-2023 15:10:43

En rammende beskrivelse af en nattevagt, hvornår får politikkerne øjnene op, for, at de ikke kan blive ved med at spare på plejen af syge og svækkede borgere.
Der er ikke kun skåret ind til benet, benet er nu amputeret.
Susan Olesen, 02-11-2023 15:03:27

Godt skrevet, håber for jer i bliver hørt.
Lass Brøndum, 02-11-2023 14:52:23


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
Indtast
bogstaverne:
ÆØÅ
  - dette er for at undgå spam.

© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Fjordkommune henter grøn inspiration på studietur
Fjordkommune henter grøn inspiration på studietur
Mariagerfjord og omegn
49 år med venskab og fodbold: HB-Fodbold byder velkommen til Storm IF på Hadsund Stadion
49 år med venskab og fodbold: HB-Fodbold byder velkommen til Storm IF på Hadsund Stadion
Mariagerfjord og omegn
Den Internationale Menstruationsdag: 9 ud af 10 danske kvinder lider af menstruationssmerter
Den Internationale Menstruationsdag: 9 ud af 10 danske kvinder lider af menstruationssmerter
Mariagerfjord og omegn
135 deltagere til det traditionsrige St. Økssø Løb
135 deltagere til det traditionsrige St. Økssø Løb
Mariagerfjord og omegn
Aktiv Ferie i Mariagerfjord: LAN Party i Øster Hurup
Aktiv Ferie i Mariagerfjord: LAN Party i Øster Hurup
Mariagerfjord og omegn
Indkomsterne er vokset markant over 10 år: +13,9 procent i Mariagerfjord kommune
Indkomsterne er vokset markant over 10 år: +13,9 procent i Mariagerfjord kommune
Mariagerfjord og omegn
Sct. Clemens Kirke og Grænseforeningen Randers-Mariagerfjord holder grundlovsmøde
Sct. Clemens Kirke og Grænseforeningen Randers-Mariagerfjord holder grundlovsmøde
Mariagerfjord og omegn
Varsling om kraftig regn og lokale skybrud tirsdag
Varsling om kraftig regn og lokale skybrud tirsdag
Mariagerfjord og omegn
Aktiv Ferie i Mariagerfjord: Hestehygge i Hadsund
Aktiv Ferie i Mariagerfjord: Hestehygge i Hadsund
Mariagerfjord og omegn
Danmarks største valgfest i Mariager
Danmarks største valgfest i Mariager
Mariagerfjord og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev