Del på Facebook   Print siden

Bekæmpelse af ensomhed i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord og omegn
Søndag 3. januar 2021 kl. 18:00

Bekæmpelse af ensomhed i Mariagerfjord Kommune
Arkiv billede


Af Carina Kondrup

På et udvalgsmøde d. 4. januar 2021 skal Udvalget for Sundhed og Omsorg tage stilling til etablering af en udviklingspulje til forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte borgere + 65 år i Mariagerfjord Kommune.

Anledning

Med afsæt i Mariagerfjord Kommunes Værdighedspolitik er der i forbindelse med temaet ”Bekæmpelse af ensomhed” afsat 350.000 kr. til etablering af en udviklingspulje til forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte borgere + 65 år. I denne sag præsenteres udvalget for et oplæg til, hvordan puljen administreres i 2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At puljebeskrivelsen godkendes.

2. At udvalget godkender model 1 eller model 2 for administration af puljen i 2021.

Inddragelse
Seniorrådet orienteres om samme sag på møde den 19. januar 2021.

Handicaprådet orienteres om samme sag på møde den 13. januar 2021.

Sagsfremstilling

I 2021 oprettes en udviklingspulje på 350.000 kr., der har til formål at fremme nye initiativer til forebyggelse af ensomhed blandt ældre og socialt udsatte borgere i Mariagerfjord Kommune.

Puljen udloddes i 2021 og kan søges to gange i 2021; forår og efterår. Ansøgningsfristen er hhv. den 1. april (forår) og den 1. august (efterår).

Puljen har til formål at give støtte til nye initiativer, der forebygger og modvirker ufrivillig ensomhed blandt ældre og sårbare borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune. Puljen understøtter derfor udmøntning af temaet "Bekæmpelse af ensomhed" i Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik.

Puljemidlerne er øremærket til at udvide, udvikle eller fremme lokale aktiviteter rundt i kommunen. Målgruppen for indsatsen/aktiviteterne er ældre borgere 65+ i Mariagerfjord Kommune, der er ensomme eller i risiko for at blive det. Aktiviteterne skal derfor bidrage til at forebygge og modvirke ufrivillig ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

Hvem kan søge puljen?

Foreninger og organisationer inden for det sociale, kulturelle og sundhedsfaglige område
En kreds af enkeltpersoner i forbindelse med konkrete initiativer og aktiviteter.
Frivillige organisationer eventuelt med offentlig myndighed eller privat virksomhed som medansøger.


Hvad kan der søges midler til?

Konkrete initiativer inden for det sundhedsfaglige, kulturelle, eller det sociale område.
Støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige.
Aktiviteter der er lokalt forankret og komme kommunens borgere til gode.
Udvikling af nye ideer og tilbud til målgruppen og udvikling af metoder til at rekruttere og fastholde ensomme ældres deltagelse i aktiviteter.
Aktiviteter der sigter på at modvirke og forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i Mariagerfjord Kommune.

Det centrale for udviklingspuljen er, at de gode fortællinger bliver fortalt og udbredt. Det er derfor et kriterie, at tilskudsmodtager af puljen deler de erfaringer, som midlerne bidrager til (eks. opslag på Facebook, indlæg i lokalaviserne el. lign.). Derudover er det et krav, at alle der modtager støtte indsender et regnskab, der dokumenterer at midlerne er brugt som beskrevet i ansøgningen.

Administration af puljen i 2021
Administrationen sikrer den daglige administration og behandling af puljen. Puljen udloddes to gange i 2021 med to ansøgningsfrister den 1. april (forår) og den 1. august (efterår). Puljen vil derfor blive udmøntet to gange i 2021.

Der er lavet et oplæg med to modeller for, hvordan puljen kan administreres i 2021. Udvalget bedes godkende en af de to modeller.

Model 1:
Administrationen behandler de indkomne ansøgninger efter ansøgningsfristernes udløb. Der laves en oversigt over de ansøgere, der vurderes at leve op til puljens kriterier og formål. Oversigten sættes på til godkendelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg på næstkommende udvalgsmøde. Herefter udmøntnes puljen.

Model 2:
Administrationen samler alle indkomne ansøgninger efter ansøgningsfristens udløb. Der laves en oversigt over alle indkomne ansøgninger. Der indstilles til, at Udvalget for Sundhed og Omsorg på næstkommende udvalgsmøde behandler ansøgningerne og godkender udmøntning af puljemidlerne. Herefter udmøntes puljen.


Økonomi

Siden 2019 har Mariagerfjord Kommune fået tildelt særskilte midler til udmøntning af temaet "Bekæmpelse af ensomhed" i forlængelse af kommunens Værdighedspolitik. Midlerne tildeles via det kommunale bloktilskud.

I 2019 var der uforbrugte midler af den samlede tildeling på 828.000 kr. I 2021 afsættes derfor 350.000 kr. til udviklingspuljen "Fokus på ensomhed", der finansieres af uforbrugte midler fra 2019.

Samtidig har afdelingsledelsen i Sundhed og ældre besluttet, at der overføres 400.000 kr. af de uforbrugte midler fra 2019 til temaet "Pårørendeinddragelse" i forbindelse med udmøntning af kommunens Værdighedspolitik. Dette set i lyset af, at ensomhedsindsatsen går fint i tråd med de indsatser og tiltag, der aktuelt arbejdes med i forbindelse med pårørendeinddragelse.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Christina hjælper ensomme ældre
Christina hjælper ensomme ældre
Mariagerfjord og omegn
Markedsføring på fjordavisen.nu med en jobannonce
Markedsføring på fjordavisen.nu med en jobannonce
Mariagerfjord og omegn
Tobakken er nu gemt væk i butikkerne
Tobakken er nu gemt væk i butikkerne
Mariagerfjord og omegn
Universitetshospitalets ny stald til forsøgsdyr flytter på landet
Universitetshospitalets ny stald til forsøgsdyr flytter på landet
Mariagerfjord og omegn
Overskydende skat på knap to mia. kr. på vej til nordjyderne
Overskydende skat på knap to mia. kr. på vej til nordjyderne
Mariagerfjord og omegn
Online aktiviteter i Mariagerfjord Ungdomsskole
Online aktiviteter i Mariagerfjord Ungdomsskole
Mariagerfjord og omegn
Få del i Bygningspuljens 675 mio. til at gøre din bolig grønnere
Få del i Bygningspuljens 675 mio. til at gøre din bolig grønnere
Mariagerfjord og omegn
Fjordavisen.nu har fået en søster, Rebildidag.dk
Fjordavisen.nu har fået en søster, Rebildidag.dk
Mariagerfjord og omegn
Hjemmearbejde rummer potentiale for ny bosætningsstruktur
Hjemmearbejde rummer potentiale for ny bosætningsstruktur
Mariagerfjord og omegn
Dagens Påsketur | Den mytologiske legeplads
Dagens Påsketur | Den mytologiske legeplads
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev