Del på Facebook   Print siden

'Bedre bemanding i ældreplejen 2020'

Mariagerfjord og omegn
Mandag 2. december 2019 kl. 13:30

'Bedre bemanding i ældreplejen 2020'
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

I forbindelse med udmøntning af midlerne til puljen 'Bedre bemanding i ældreplejen' indsendes årligt en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for det forventede brug af midlerne for det kommende år.

I den forbindelse orienteres Udvalget for Sundhed og Omsorg i denne sag på det kommende udvalgsmøde den 2. december 2019 om det forventede forbrug for 2020.

Sagsfremstilling
I 2018 fik Mariagerfjord Kommune tilsagn på puljen 'Bedre bemanding i hjemmeplejen'. Puljens formål er at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre, friplejehjem mv.

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

Mariagerfjord Kommunes andel af midlerne i 2020 er 4,296 mio. kr. årligt.Fagenheden foreslog i sagen til udvalget 26. februar 2018, at midlerne i Mariagerfjord Kommune fordeles forholdsmæssigt mellem hjemmeplejens grupper som en ramme, der har til formål at understøtte en aktiv, inddragende og meningsfuld hverdag. De private leverandører vil få andel i midlerne svarende til deres andel af de samlede udgifter på hjemmeplejeområdet.

Sundheds- og ældreområdet lægger vægt på, at en bedre bemanding i hjemmeplejen udover at understøtte et bedre arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefraværet, anvendes til tiltag, der understøtter kerneopgaven og missionen for Sundhed og Ældre.

Udvalget for Sundhed og Omsorg prioriterede i 2018, at rammebeløbet skulle udmøntes todelt:

Udmøntning af rammebeløb til medarbejderne kan løfte en meningsfuld og inddragende, aktiverende indsats til en fleksibel køreliste der er styret af idekataloget og fokusuge med et fagligt sigte. Dette svarende til 224 timer pr. uge.

Foruden borgerrettede indsatser, udmøntes en del af rammebeløbet fortsat til triagemøder, der sikrer at medarbejderne kan arbejde struktureret og tværfagligt med forebyggelse af sygdom, samt sikrer den tværfaglige sparring og dermed udvikling af fagligheden. Dette svarende til 127 timer pr. uge.

Centralt for begge indsatsområder er, at midlerne anvendes til lokale aktiviteter og indsatser i hjemmeplejegrupperne, der har et forebyggende, sundhedsfremmende eller rehabiliterende sigte. Siden opstart af puljen i 2018 har hjemmeplejepersonalet arbejdet ud fra et idekatalog, der fungerer som et inspirationskatalog.

Eksempelvis anvender hjemmeplejepersonalet de tildelte timer til følgende indsatser:

• Opstartssamtaler med borgere og dennes pårørende
• Sparringsmøder mellem plejepersonalet
• Indsatser, der har til formål at fremme relation og inddragelse

Økonomi
I 2020 får Mariagerfjord Kommune tildelt 4.296.mio.kr.

I projektet deltager Mariagerfjord Kommunes seks hjemmeplejegrupper og to private leverandører. De private leverandører er tildelt 365.000 kr. af midlerne. Svarende til 8,5 % af den samlede pulje. Niveauet svarer til det antal borgerne i hjemmeplejen, der fik hjemmehjælp af en privat leverandør ved opstarten af projektet medio 2018.

© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Sexolog: Derfor skal du onanere
Sexolog: Derfor skal du onanere
Mariagerfjord og omegn
Udendørs fællessang er slut for denne gang
Udendørs fællessang er slut for denne gang
Mariagerfjord og omegn
Anne Velling bliver ny kommunaldirektør i Mariagerfjord
Anne Velling bliver ny kommunaldirektør i Mariagerfjord
Mariagerfjord og omegn
Ønske om faste borgermøder mellem udvalgsformænd og borgerne i Mariagerfjord til politisk behandling
Ønske om faste borgermøder mellem udvalgsformænd og borgerne i Mariagerfjord til politisk behandling
Mariagerfjord og omegn
 Her er de typiske og farligste skader i sommerhuset – og de gode råd til at undgå dem
Her er de typiske og farligste skader i sommerhuset – og de gode råd til at undgå dem
Mariagerfjord og omegn
Grønt lys til Kulturskolen - klar til igen at tage imod elever
Grønt lys til Kulturskolen - klar til igen at tage imod elever
Mariagerfjord og omegn
Genåbning: GF Forsikring frygter indbrudsboom
Genåbning: GF Forsikring frygter indbrudsboom
Mariagerfjord og omegn
Brand i traktor
Brand i traktor
Mariagerfjord og omegn
Nordjyske museer i Aalborg og Hobro genåbner i morgen onsdag 27. maj
Nordjyske museer i Aalborg og Hobro genåbner i morgen onsdag 27. maj
Mariagerfjord og omegn
Beskyt dig i solen – og forebyg 9 ud af 10 tilfælde af modermærkekræft
Beskyt dig i solen – og forebyg 9 ud af 10 tilfælde af modermærkekræft
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev