Klik venligst
Klik venligstKlik venligstKlik venligstKlik venligst

Klik venligstKlik venligstKlik venligstKlik venligst

Klik venligstKlik venligst

Del på Facebook   Print siden

'Bedre bemanding i ældreplejen 2020'

Mariagerfjord og omegn
Mandag 2. december 2019 kl. 13:30

'Bedre bemanding i ældreplejen 2020'
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

I forbindelse med udmøntning af midlerne til puljen 'Bedre bemanding i ældreplejen' indsendes årligt en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for det forventede brug af midlerne for det kommende år.

I den forbindelse orienteres Udvalget for Sundhed og Omsorg i denne sag på det kommende udvalgsmøde den 2. december 2019 om det forventede forbrug for 2020.

Sagsfremstilling
I 2018 fik Mariagerfjord Kommune tilsagn på puljen 'Bedre bemanding i hjemmeplejen'. Puljens formål er at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre, friplejehjem mv.

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

Mariagerfjord Kommunes andel af midlerne i 2020 er 4,296 mio. kr. årligt.Fagenheden foreslog i sagen til udvalget 26. februar 2018, at midlerne i Mariagerfjord Kommune fordeles forholdsmæssigt mellem hjemmeplejens grupper som en ramme, der har til formål at understøtte en aktiv, inddragende og meningsfuld hverdag. De private leverandører vil få andel i midlerne svarende til deres andel af de samlede udgifter på hjemmeplejeområdet.

Sundheds- og ældreområdet lægger vægt på, at en bedre bemanding i hjemmeplejen udover at understøtte et bedre arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefraværet, anvendes til tiltag, der understøtter kerneopgaven og missionen for Sundhed og Ældre.

Udvalget for Sundhed og Omsorg prioriterede i 2018, at rammebeløbet skulle udmøntes todelt:

Udmøntning af rammebeløb til medarbejderne kan løfte en meningsfuld og inddragende, aktiverende indsats til en fleksibel køreliste der er styret af idekataloget og fokusuge med et fagligt sigte. Dette svarende til 224 timer pr. uge.

Foruden borgerrettede indsatser, udmøntes en del af rammebeløbet fortsat til triagemøder, der sikrer at medarbejderne kan arbejde struktureret og tværfagligt med forebyggelse af sygdom, samt sikrer den tværfaglige sparring og dermed udvikling af fagligheden. Dette svarende til 127 timer pr. uge.

Centralt for begge indsatsområder er, at midlerne anvendes til lokale aktiviteter og indsatser i hjemmeplejegrupperne, der har et forebyggende, sundhedsfremmende eller rehabiliterende sigte. Siden opstart af puljen i 2018 har hjemmeplejepersonalet arbejdet ud fra et idekatalog, der fungerer som et inspirationskatalog.

Eksempelvis anvender hjemmeplejepersonalet de tildelte timer til følgende indsatser:

• Opstartssamtaler med borgere og dennes pårørende
• Sparringsmøder mellem plejepersonalet
• Indsatser, der har til formål at fremme relation og inddragelse

Økonomi
I 2020 får Mariagerfjord Kommune tildelt 4.296.mio.kr.

I projektet deltager Mariagerfjord Kommunes seks hjemmeplejegrupper og to private leverandører. De private leverandører er tildelt 365.000 kr. af midlerne. Svarende til 8,5 % af den samlede pulje. Niveauet svarer til det antal borgerne i hjemmeplejen, der fik hjemmehjælp af en privat leverandør ved opstarten af projektet medio 2018.

© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Mariagerfjord og omegn

LandboNord: Smittebeskyttelse har  fortsat topprioritet
LandboNord: Smittebeskyttelse har fortsat topprioritet
Mariagerfjord og omegn
Stort jubilæums-stævne og koncert
Stort jubilæums-stævne og koncert
Mariagerfjord og omegn
Kan Hobro overleve nedrykningsplayoff?
Kan Hobro overleve nedrykningsplayoff?
Mariagerfjord og omegn
Lokal repræsentation i Sygeforsikringen Danmark
Lokal repræsentation i Sygeforsikringen Danmark
Mariagerfjord og omegn
Generalforsamling 2020 blev afholdt Mariager Hallen
Generalforsamling 2020 blev afholdt Mariager Hallen
Mariagerfjord og omegn
Bliver Inger Støjberg også Danmarks dyreste folketingspolitiker i 2020
Bliver Inger Støjberg også Danmarks dyreste folketingspolitiker i 2020
Mariagerfjord og omegn
LandboNord: Mælkeproducenter vil et bæredygtigt landbrug
LandboNord: Mælkeproducenter vil et bæredygtigt landbrug
Mariagerfjord og omegn
Advokatfirmaet Kuhnel søger Advokatsekretær
Advokatfirmaet Kuhnel søger Advokatsekretær
JOBANNONCE
Coop lægger sine to største tilbudsaviser sammen til én
Coop lægger sine to største tilbudsaviser sammen til én
Mariagerfjord og omegn
Markedsføring på fjordavisen.nu med bannerannonce
Markedsføring på fjordavisen.nu med bannerannonce
Mariagerfjord og omegn
Klik venligst
Tilbudsaviser og magasiner:
Klik venligst


Klik venligst
Klik venligst
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev