Del på Facebook   Print siden

Ankestyrelsen uenig i 41 procent af Mariagerfjord Kommunes afgørelser på beskæftigelsesområdet

Politik
Fredag 29. marts 2024 kl. 06:00

Ankestyrelsen uenig i 41 procent af Mariagerfjord Kommunes afgørelser på beskæftigelsesområdet

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om Ankestyrelsens opgørelse over antal klagesager og afgørelser på beskæftigelsesområdet i 2023 og der orienteres om fagområdets egen registrering af klager over sagsbehandlingen.

Indstilling
Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har i 2023 afgjort i alt 87 sager fra Mariagerfjord Kommune på beskæftigelsesområdet. Det er klager over de afgørelser Arbejdsmarked og Uddannelse har truffet. For at sætte dette tal i perspektiv, kan det oplyses, at Arbejdsmarked og Uddannelse i 2023 havde kontakt med 10.063 personer (Kilde: Jobindsats.dk).

I 2023 er Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse i 59 % af de påklagede afgørelser. Af de resterende 41 % af afgørelserne, er 19 % af sagerne hjemvist til yderligere behandling og 21 % af sagerne er ændret eller omgjort. I 2022 var Ankestyrelsen enig i 67 % af kommunens afgørelser. På landsplan har Ankestyrelsen i 2023 været enig i 77 % af de påklagede afgørelser.

Det største antal hjemvisninger og omgørelser ligger på sygedagpengeområdet, og det er særligt afgørelserne om uarbejdsdygtighed, der er blevet hjemvist og ændret. Det afspejler de udfordringer der i andet halvår af 2022 og 2023 har været på sygedagpengeområdet. Det næststørste antal hjemvisninger og omgørelser ligger under aktivloven, hvor de fleste ydelser administreres. Der er på begge områder et potentiale for at skabe en bedre kvalitet i afgørelserne, og det er der i løbet af 2023 arbejdet systematisk med det. Det forventes at kunne afspejles i statistikkerne senest i 2025.

Det fremgår af tabellen i bilaget, hvordan afgørelserne fordeler sig på sagsområder og afgørelsestyper.

Klager over sagsbehandlingen i 2023
I 2023 har 19 borgere har klaget over sagsbehandlingen i Arbejdsmarked og Uddannelse. De behandlede klager er oftest sendt til borgmesteren, udvalgsformanden, et byrådsmedlem eller fagchefen.

Alle klager over sagsbehandlingen er fra og med 2022 behandlet og besvaret gennem fagchefen for at skabe læring af borgerens oplevelse og sikre en ensartethed i håndteringen af borgernes klager.

I 2022 var der 13 klager over sagsbehandlingen. Stigningen fra 2022 afspejler først og fremmest, at procedurerne nu er indarbejdet i alle dele af organisationen. Det skal også ses i lyset af de udfordringer, der i andet halvår af 2022 og 2023 har været på sygedagpengeområdet.

Når borgeren har klaget over sagsbehandlingen, har det hovedsageligt omhandlet sagsbehandlingstiden, manglende overblik over sagen og manglende inddragelse. De samme temaer afspejles også i Borgerrådgiverens årsberetning for 2023.

Arbejdsmarked og Uddannelse har i løbet af andet halvår af 2023 og primo 2024 gennemført et samlet kompetenceløft, som forventes at have en positiv effekt på både kvaliteten i afgørelserne og borgerens oplevelse af mødet med beskæftigelsesområdet.

Bilag ankestatistik 2023


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Politik

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til, at kommunen skal trække sig fra millionprojekt
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til, at kommunen skal trække sig fra millionprojekt
Politik
Skal Mariagerfjord Kommunes rygepolitik inkludere alle nikotinprodukter?
Skal Mariagerfjord Kommunes rygepolitik inkludere alle nikotinprodukter?
Politik
Ønsker du at brevstemme til Europarlamentsvalget?
Ønsker du at brevstemme til Europarlamentsvalget?
Politik
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Opholdsstedet Hostruphøj
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Opholdsstedet Hostruphøj
Politik
Status på Sundhedshus Hobro
Status på Sundhedshus Hobro
Politik
En sort dag for socialpolitikken: Ny aftale bliver endnu et slag for mennesker med handicap
En sort dag for socialpolitikken: Ny aftale bliver endnu et slag for mennesker med handicap
Politik
Fuldt hus til aftenkaffe med Pia Olsen Dyhr og Inger Støjberg
Fuldt hus til aftenkaffe med Pia Olsen Dyhr og Inger Støjberg
Politik
Kom til aftenkaffe med Pia Olsen Dyhr og Inger Støjberg
Kom til aftenkaffe med Pia Olsen Dyhr og Inger Støjberg
Politik
Skelund Landsbyforening ønsker ikke længere at drive Den Bette Skole
Skelund Landsbyforening ønsker ikke længere at drive Den Bette Skole
Politik
Theresa Berg Andersen: SF vil have en lov der skal komme børnefattigdom til livs
Theresa Berg Andersen: SF vil have en lov der skal komme børnefattigdom til livs
Politik
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev