Mariagerfjord

Brug museet og møllen

Mariagerfjord og omegn
Torsdag 18. juli 2013 kl. 08:00

Brug museet og møllen

Mariagerfjord: Brug museet og møllen
.
Såvel turister som fastboende kan lære meget om egnens righoldige historie, når de besøger Hadsund Egnssamling, Møllehistorisk Samling og Havnø Mølle.

- Selv om Hadsund er en ganske ung by på ca. 150 år, så er egnens historie rig.

- Derfor er det oplagt, at såvel turister som beboere i den sydøstlige del af Himmerland bruger nogle timer på museet i Hadsund for at lære egnen bedre at kende.

Den opfordring kommer fra Gunner Buck, som er formand for Museumsforeningen for Hadsund og Omegn, der er støtteforening for museet.

- Der er rigtig gode muligheder for at få meget mere at vide, hvis man bruger lidt tid på at fordybe sig i - se, læse og høre og måske genkende, hvad der er på museet. Fordelen er, at man kan tage en bid ad gangen - og komme igen næste gang, man har tid.

- Det er også oplagt, at museet er på listen over besøgsmål, når vi har gæster fra andre egne af landet, lyder anbefalingen.

Den første glashytte i Danmark

Glas fra den første glashytte i Danmark er blandt de unikke fund på Hadsund Egnssamling. Glashytten blev anlagt omkring 1550 af Enevold Seefeldt, som var ejer af Visborggaard.

Udstillingen om og fra den tidlige glashytte i Glargaarde nord for Hadsund er en del af museets renæssanceudstilling, der også handler om fremstilling af salt og kalk på egnen og om områdets godser og deres ejere.

Udstillingen om renæssancen handler også om gejstlige, borgere og bønder i
perioden krydret med barske historier om heksebrændinger på egnen i begyndelsen af 1600-tallet.

De store landboreformer i slutningen af 1700-tallet og klunketiden 100 år senere er andre interessante udstillinger på Hadsund Egnssamling.

Klunketiden fra 1870 til 1920 var en meget driftig periode, hvor Hadsund udviklede sig stærkt fra handelsplads til by og trafikknudepunkt. Den nyere tid, hvor Hadsund videreudviklede sig som industriby, er også vist på Hadsund Egnssamling.

Samlingen omfatter mange billeder, hvor en del af motiverne vil kunne genkendes af besøgende fra området.

Egnssamlingen rummer i år en lille særudstilling med nogle af de bedste genstande, som museet modtog i 2011 og 2012. Det gælder bl.a. en dåbskjole fra 1868, der har været båret af 42 børn, samt en perlebroderet pung fra 1844, som har tilhørt pastor Jermiin, der var præst i Als fra 1831 til 1851. Dertil kommer håndskårne legetøjshestevogne fra 1920’erne og en intakt model af en dampmaskine fra 1937.
I særudstillingen fortæller museet, hvad der gør en almindelig brugsgenstand til en museumsgenstand, og hvad der sker, når en genstand kommer på museet.

Grundlaget for det daglige brød i århundreder

Hvordan fik vore forfædre formalet korn til mel til deres daglige brød?

Det kan man se og høre om på Møllehistorisk Samling, der er landets eneste specialudstilling om møller og møllebyggere.

Udstillingen viser, hvordan vindmøller og vandmøller er udviklet fra middelalderen og indtil, de i nyere tid er blevet afløst af store industrielle møller og foderfabrikker.

På udstillingen kan man bl.a. se, hvordan møllebyggere hejste vinger og udstyr på plads højt oppe i møllen, længe før man kunne ringe efter en mobilkran til det formål.

Møllehistorisk Samling er i år blevet forsynet med en audioguide, som museets gæster kan bruge til at få mere viden om udstillede dele og høre historier med tilknytning hertil.

Samlingen er i væsentligt omfang et virtuelt museum, hvor der er adgang til videoer, billeder, figurer og tekst som supplement til genstande og plancher i samlingen.

Som kraftkilder var de mange lokale vindmøller forgængere for vore dages elproducerende vindmøller og den meget store danske vindmølleindustri. Tilsvarende er vandmøllerne - især i vore nabolande – videreudviklet til enorme vandkraftværker.

Møllehistorisk Samling er derfor også et værksted, hvor børn og unge kan lære meget mere om udnyttelse af vindkraft og energi.

Møllehistorisk Samling blev oprettet med støtte fra A. P. Møller Fonden. Den findes i en gammel stald og senere museumsbygning, som Mariagerfjord Kommune gav et bidrag til at få totalt renoveret, inden den nye udstilling blev etableret. Samlingen blev indviet i august 2011.

Samlingen er resultat af, at Museet i Hadsund i 1994 overtog Havnø Mølle, der dengang var stærkt forfalden.

Møllen blev i de følgende år renoveret, og den har siden 2001været i drift som museumsmølle, der formaler korn til mel på en stenkværn.

Baseret på forskning gennem næsten 20 år

Møllehistorisk Samling er baseret på en meget omfattende og grundig forskning, som museumsinspektør Lise Andersen har gennemført gennem de seneste knap 20 år som resultat af, at museet overtog Havnø Mølle. Lise Andersen blev leder af museet i Hadsund for 25 år siden.

Lise Andersen har gennem årene samlet et meget stort og detaljeret materiale om mølleriets og møllebyggeriets historie og udvikling i Danmark fra middelalderen til vore dage. Hun er dansk repræsentant i TIMS - The International Molinological Society, og i 2011 var hun leder af de internationale mølleforskeres symposium og rundtur i Danmark.

Lise Andersen har bl.a. skrevet Træk af dansk møllebyggeris historie – en bog på 440 sider, der blev udgivet samtidig med åbningen af Møllehistorisk Samling den 27. august 2011.

Bogen kan købes i museets butik, hvor der også sælges andre historiske bøger om møller samt anden litteratur. Butikken rummer også lertøj og andre dele til brug i husholdningen samt mel fra Havnø Mølle. Dertil kommer kopier af gamle glas

Møllehistorisk Samling og Hadsund Egnssamling er de to afdelinger af museet i Hadsund, der ligger på Rosendal, en gammel vandmøllegård, som var stampemølle og klædefabrik fra 1854 til 1890. Adressen er Rosendals Allé 8.

Museet, der er en del af Nordjyllands Historiske Museum, er åbent mandag - fredag kl. 10 - 16 og søndag kl. 13 - 16.

Havnø Mølle, der ligger på Havnøvej 40 tæt ved fjorden, er åben hver onsdag eftermiddag kl. 12 - 16 - indtil udgangen af august.

Læs mere på www.nordmus.dkBilledtekster:

Hendes Majestæt Dronningen besøgte museet i Hadsund den 25. maj 2011 som led i det royale besøg i byen. Museumsinspektør Lise Andersen fortæller Dronningen og hendes ledsagere om de unikke fund af glas, der blev produceret midt i i 1500-tallet i glashytten i Glargaarde, der var den første glashytte i Danmark. Foto: Nordjyllands Historiske Museum.


To møllemodeller på Møllehistorisk Samling. Forrest model af Overgaards Mølle, der blev nedrevet i 1927. Bagerst ses model af Havnø Mølle. Det er en hollandsk mølle bygget i 1842 af egetræ fra godsets egne skove samt fyr fra Norge. Hele møllen er tækket med strå. Den har to kværne: En grubbekværn til gryn og en skråkværn til foder og rugmel. Foto: Nordjyllands Historiske Museum.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.