Den ønskede handleplan for Hobro Filmteater foreligger nu

Hobro
Fredag 27. oktober 2017 kl. 10:59

Den ønskede handleplan for Hobro Filmteater foreligger nu

Hobro Filmteaters bestyrelse fik på mødet i Udvalget for Kultur og Fritid 3. oktober til opgave at fremsende supplerende materiale ang. biografens økonomiske status
.
Af Helle Schiønning

Sagsfremstilling
Udvalget for Kultur og Fritid behandlede sagen på møde den 3. okt. 2017:

Et flertal i udvalget besluttede at tildele et engangstilskud på 50.000 kr. for 2017 under forudsætning af, at Filmteatret fremsender:
1. En kortfattet opdatering af den fremlagte handlingsplan med en konkret stillingtagen til, hvorledes Filmteatret fremover forventer, at kunne skabe balance mellem indtægter og udgifter uden øget tilskud fra Mariagerfjord Kommune efter 2017.

2. Opdateret og revisorgodkendt regnskab med den økonomiske status for år til dato sammen med en prognose for resten af året. Materialet skal indeholde såvel resultat som balanceposter.


Ad 1:

Fagenheden har 10. okt. modtaget en økonomisk handleplan omfattende flg:

I den tidligere fremsendte handleplan beskrives 4 indsatser, som findes relevante at arbejde med, hvis biografen skal sikres. Her en kortfattet opdatering:

• Kunder/brugere: For at det giver mening at drive biograf, skal der være en vis kritisk masse, der bruger biografen. Bestyrelsen har i sin tidligere fremsendte handleplan gjort opmærksom på, at bestyrelsen vurderer, at det store besøgstal på 20.000 besøg årligt og den store tilslutning fra lokale børnefamilier til børnefilmklubben med cirka 550 medlemmer, samt de 70 frivillige omkring biografen, må samlet set siges at berettige biografens eksistens.
Som med andre lokale kultur- og fritidstilbud, som f.eks. svømmehal, idrætsanlæg, ungdomsskole, museer, bibliotek etc., så er det dog i bund og grund en politisk prioritering, om biografen skal være en del af de tilbud, som borgerne får.

• Den gode kundeoplevelse: De fysiske rammer skal give vores kunder en god oplevelse, der står mål med deres forventninger om en biografoplevelse. Man skal tilbyde samme film i samme kvalitet som biograferne i f.eks. Randers og Aalborg. Bestyrelsen vil fortsat gerne gøre sit for at holde biografen åben, men kan, som det også er beskrevet i handleplanen, desværre ikke ændre på de fysiske rammer for biografen.

• Markedsføring: Kunderne skal vide, vi er her og skal kunne finde os. Man vil fortsætte med at fremme kendskabet til vores biograf og de film, som vi viser, via hjemmeside, sociale medier, aviser og via børnefilmklubben. Samtidig vil man som noget nyt gå i dialog med lokale butikker omkring udfordringen med salg af gavekort. Endvidere vil man arbejde videre med ideen om at booste vores støtteforening. Dette vil ske inden udgangen af 2017.

• Det optimale prisniveau: Der skal sælges billetter og kioskvarer til den markedsmæssige mest optimale pris.
Man opjusterer i oktober 2017 priserne på kioskvarer, således at prisen kun bliver 10% lavere end i de store biografer i Randers og Aalborg. Her forventes, at dette kan give en merindtjening på cirka 10.000 – 15.000 kr. om året.

Pr. 1. januar 2018 sætter man endvidere priserne for biografbilletter op med 10 kr. pr. solgt billet. Hvis antallet af solgte billetter ikke falder pga. prisstigningen, giver dette en merindtjening på cirka 30.000 – 40.000 kr.

Endvidere fastsættes en højere leje for Hobro Børnefilmklub for næste sæson. Omfanget af stigningen kommer til at bero på en konkret forhandling. Forhandlingen vil finde sted inden udgangen af 2017.

Dermed forventes at kunne forbedre indtjeningen med cirka 50.000 – 60.000 kr. årligt. Dette under forudsætning af, at prisstigningerne ikke betyder mindre salg eller færre besøgende/ færre brugere. Her vil man igen henvise til den konkurrencemæssige udfordring omkring lokaler og kundernes indtryk.

Fagenheden har efterfølgende bedt biografen gøre handlingsplanen mere robust i forhold til handlingsanvisninger, samt kigge på udgiftsposterne i Filmteatrets budget, bl.a. i forhold til løn og lokaleomkostninger. Fagenheden har ikke modtaget dette supplerende materiale.

Ad 2:

Fagenheden har modtaget et ikke-revisorgodkendt regnskabsmateriale (iflg. aftale), der påviser status på kassekredit pr. 30.9., samt opgørelse over gældsposter pr. 30.9. Der er ikke indkommet en konkret prognose for resten af 2017. Materialet udviser et træk på kassekreditten på 29.912 kr., samt gældsposter på ialt 135.080 kr.

Indstilling
Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid at udvalget orienteres om den økonomiske handleplan og den økonomiske status pr. 30. september 2017.

Punktet behandles på møde i Kultur og Fritid d. 31. oktober
© Copyright 2018 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst