Del på Facebook   Print siden
Mariagerfjord

Mariagerfjord Vand a/s flyttet til nyt domicil i Hadsund

Mariagerfjord og omegn
Fredag 26. juli 2013 kl. 07:30

Mariagerfjord Vand a/s flyttet til nyt domicil i Hadsund

.
Mariagerfjord Vand a|s, der levere vand og renser spildevand i Mariagerfjord Kommune, er i gang med at fremtidssikre, at vi fortsat kan levere vand af den bedste kvalitet og i rigelige mængder samt efterfølgende rense det udledte spildevand til bedre kvalitet end der kræves i udledningstilladelsen, således at specielt vandkvaliteten i Mariager Fjord og tilstødende vandløb forbedres. Begge dele kræver betydelige driftsrationaliseringer. Derfor investerer Mariagerfjord Vand a|s ca. 400 millioner kroner i perioden 2010 – 2020 for at gå fra 8 til 3 vandværker samt at nedlægge 10 eksisterende renseanlæg og bygge et nyt på Islandsvej nord for Hadsund.

Drifts- og administrationsbygning
Før kommunesammenlægningen i 2007 var aktiviteterne der i dag varetages af Mariagerfjord Vand a|s fordelt på 9 lokaliteter i de 4 kommuner (Arden, Hadsund, Hobro og Mariager). Siden 2009 har vi været på 4 forskellige lokaliteter, men fra 1. august 2013 bliver vi samlet på én lokalitet i den nye drifts- og administrationsbygning på Islandsvej 7, 9560 Hadsund. Administrationen er allerede flyttet i de nye lokaler i juni måned, mens driftsfolkene først flytter ind til august.
Det er et år siden at byggeriet af drifts- og administrationsbygningen blev igangsat, så det er gået meget hurtigt, selvom vinteren ikke var med os. Byggeriet er opført i totalentreprise af BASE Erhverv A/S og Dansk BOLIGbyg, der sammen med deres partnere Ravn Arkitektur og Stokvad Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S har stået for udførelsen. Domicilet, der er opført med en lysegrå betonfacade, er formet som et U og med et samlet bruttoareal på 3.000 m2. Bygningens areal fordeler sig med cirka 1000 m2 til administration samt velfærdsfaciliteter og mødelokaler. Derforuden er der kantine, omklædnings- og vaskefaciliteter, værksteder, garager, laboratorium og lager på cirka 1.500 m2.
Bygningen er indrettet således at den understøtter et godt og sikkert arbejdsmiljø samt de gældende sikkerheds- og sundhedsregler på vand- og spildevandsområdet bedst muligt. Vandforsyningen og kloakforsyningen får hver deres fløj med dertilhørende separate faciliteter og redskaber, så de mest optimale driftsbetingelser sikres og de gældende sikkerhedsforanstaltninger for både medarbejdere og gæster overholdes.

Energieffektive teknologier og intelligente løsninger
Bygningen forsynes med energieffektive teknologier, herunder energiproducerende solceller Der er også installeret elektronisk klimastyring, samt regulering af varme og lys i alle lokaler i bygningen for at effektivisere og minimere bygningens energiforbrug mest muligt. På sigt, når det nye renseanlæg bliver taget i brug, vil selskabet også være delvis selvforsynede med hensyn til biogas til opvarmning og produktion af el til såvel renseanlægget som drifts- og administrationsbygningen.


Centraliseringen af spildevandsrensningen på ét renseanlæg betyder, udover bedre rensning, større robusthed, større fleksibilitet og fremtidssikring samt en betydelig bedre driftsøkonomi.
Ved at samle alt personale i Mariagerfjord Vand a|s ét sted, ønsker selskabet at skabe bedre rammer for en mere effektiv produktion, samarbejde, fleksibilitet og fælles identitet, således at selskabet til stadighed kan betjene vores forbrugere bedst muligt og overholde lovgivningens krav til en fornuftig økonomisk udgift. Udover det nye domicil, vil faciliteterne ved Skivevejens Vandværk blive bibeholdt, således at der fortsat er omklædningsfaciliteter i den vestlige del af kommunen.
Formålet med at investere ca. 375 millioner kroner i renseanlæg, ledningsanlæg samt drifts- og administrationsbygning er, at fremtidssikre spildevandsrensningen i Mariagerfjord Kommune og skabe en samlet og dynamisk hverdag for vores medarbejdere, samtidig med at Mariagerfjord Vand a|s ønsker at skabe et nyt identitetsskabende sted, hvor selskabet kan formidle vores aktiviteter til kommunens borgere.
Formidling af viden om vand, regnvand og spildevand til borgerne og forbrugerne
Mariagerfjord Vand a|s har ønsket at få integreret formidlingen af viden og informationer om at producere, modtage, håndtere, transportere og behandle vand, regnvand og spildevand. Derfor er der i forbindelse med det nye renseanlæg samt drifts- og administrationsbygningen etableret installationer, der skal kunne fremvises for besøgende, således de kan få et indblik i vandets vej fra grundvand til renset spildevand.
Pumpestationen er fremvisningsegnet med indkig til funktionen, således det kan bruges til at demonstrere og forklare, hvordan spildevandet transporteres frem til renseanlægget over afstande på op til 40 km.
Der bliver anlagt 4 forskellige typer af nedsivningsanlæg som LAR (Lokal Afledning af Regnvand) løsninger, hvor der er indkig (tværsnit) til hver løsning og mulighed for at lukke vandet til dem individuelt. Anlæggene er identiske med de løsninger, som borgerne selv kan anlægge på deres egen grund til at håndtere regnvandet lokalt. Der kan arrangeres informationsmøder og rundvisninger, så de forskellige løsninger kan ses, vises og afprøves i praksis.

Samlet et sted
Fra 1. august 2013 er vi samlet på én lokalitet i den nye drifts- og administrationsbygning på Islandsvej 7, 9560 Hadsund. Hvis du ønsker oplysninger om takster eller opkrævninger, planlagte eller igangværende anlægsopgaver, eller andre spørgsmål om vand og spildevand, er du velkommen til at kontakte Mariagerfjord Vand a|s på mail@mfv.dk, på vores hjemmeside www.mariagerfjordvand.dk eller på adressen.© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Nattens blæst gav flere væltede træer
Nattens blæst gav flere væltede træer
Mariagerfjord og omegn
Nu kan borgere hjælpe biologer med at blive klogere på mårdyr
Nu kan borgere hjælpe biologer med at blive klogere på mårdyr
Mariagerfjord og omegn
Hver anden kvinde i 20'erne deltager ikke i screening for livmoderhalskræft
Hver anden kvinde i 20'erne deltager ikke i screening for livmoderhalskræft
Mariagerfjord og omegn
Husk Ansøgningsfrist: Søg tilskud til projekter, der skaber friluftsliv og naturforståelse
Husk Ansøgningsfrist: Søg tilskud til projekter, der skaber friluftsliv og naturforståelse
Mariagerfjord og omegn
Personer med et svært nedsat immunforsvar bliver nu tilbudt 4. stik mod covid-19
Personer med et svært nedsat immunforsvar bliver nu tilbudt 4. stik mod covid-19
Mariagerfjord og omegn
Landdistrikter i jubel over nyt lånetiltag: Styrker adgang til kapital for iværksættere og SMV'er på landet
Landdistrikter i jubel over nyt lånetiltag: Styrker adgang til kapital for iværksættere og SMV'er på landet
Mariagerfjord og omegn
Kvalitetsløft på Ældreområdet via ændret ledelses organisering og forslag til justerede kompetenceforhold
Kvalitetsløft på Ældreområdet via ændret ledelses organisering og forslag til justerede kompetenceforhold
Mariagerfjord og omegn
Er din bolig vinterklar?
Er din bolig vinterklar?
Mariagerfjord og omegn
Rekordmange frivillige danskere hjælper dyr i nød
Rekordmange frivillige danskere hjælper dyr i nød
Mariagerfjord og omegn
Ring 112, hvis bilen går i stå på motorvejen
Ring 112, hvis bilen går i stå på motorvejen
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev