Del på Facebook   Print siden

Ansøgning fra privatinstitutionen Naturligvis om oprettelse af 10 ekstra børnehavepladser

Hobro og omegn
Torsdag 4. august 2022 kl. 16:00

Ansøgning fra privatinstitutionen Naturligvis om oprettelse af 10 ekstra børnehavepladser
Foto: Fjordavisen.nu


Af Klaus Hansen

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord holder deres første ordinære møde efter sommerferien den 8. august. På dagsordenen er der bl.a:

Ansøgning fra privatinstitutionen Naturligvis om oprettelse af 10 ekstra børnehavepladser

Den private institution "NaturligVis" i Døstrup, har indsendt en ansøgning om opnormering fra 20 til 30 børnehavebørn samt at nybyggede lokaler tages i brug til vuggestuebørn. Udvalget skal under dette punkt behandle ansøgningen.

Indstilling
Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At opnormering med 10 ekstra børnehavepladser i den private institution "NaturligVis" godkendes.

2. At de nybyggede lokaler i institutionen godkendes til 12 vuggestuebørn.

Godkendelse forudsætter, at sluterklæring og materialer vedrørende kloak, vand, ventilation med mere er modtaget senest 1. oktober 2022 jævnfør den delvise ibrugtagningstilladelse.

Inddragelse
På baggrund af den fremsendte ansøgning har forvaltningen været i dialog med og besøgt institutionen 16. juni 2022 med henblik på at vurdere, om de ombyggede lokaler er egnet til vuggestue.

Sagsfremstilling
Den private institution NaturligVis i Døstrup, har tidligere fremsendt ønske om at udvide børnetallet i forbindelse med inddragelse af bygningen Remisen på legepladsen. Bygningen er nu færdigrenoveret. Institutionen er i dag normeret til 20 børnehavebørn og 12 vuggestue børn. Institutionen ønsker at øge normeringen med 10 ekstra børnehavepladser.

Institutionens 30 børnehavebørn skal være i de eksisterende godkendte lokaler i hovedbygningen. De 12 vuggestuebørn skal være i de nybyggede lokaler i Remisen.

Det ønskes at opnormeringen af børnehavebørn, samt ibrugtagningen af de nye lokaler skal træde i kraft fra 1. september 2022.

De gældende krav for godkendelse af bygninger til private institutioner foreskriver, at der skal være 2m2 frit gulvareal pr. børnehavebarn og 3 m2 frit gulvareal pr. vuggestuebarn i bygningerne. De gældende krav til gulvareal er overholdt i de eksisterende lokaler, hvor børnehavebørnene skal opholde sig og i de nye lokaler, hvor vuggestuebørnene skal være. Der er vedhæftet et bilag af plantegningen for de nye lokaler i Remisen.

Mariagerfjord Kommune stiller krav om driftsgaranti svarende til 1,5 måneders drift, for at kunne oprette en privatinstitution. Den private institution, Naturligvis, har stillet med en driftsgaranti, svarede til den krævede driftsgaranti på kr. 395.531. Beregning fra økonomiafdelingen, samt garantistillende fra Privatinstitutionen er vedhæftet som bilag.

Der er indsendt en delvis ibrugtagningstilladelse. Forudsætningerne for ibrugtagningstilladelsen er, kommunen senest 1. oktober 2022 har modtaget sluterklæring samt manglende materiale vedrørende kloak, vand, ventilation med mere.

Når godkendelseskriterierne er opfyldte, kan kommunalbestyrelsen ikke afvise ansøgningen. Privatinstituionen godkendes som Privatinstitution, der etableres af fri- og privat skole.

Økonomi
Dagtilbudsområdets tildelingsmodel består dels af en fast tildeling til eksempelvis bygningsdrift, uddannelse og ledelse og dels af en børnetalsafhængig tildeling. Mens den variable tildeling følger antallet af børn forbliver den faste tildeling den samme uanset ændringer i børnetallet.

Når et barn fra Mariagerfjord Kommune indmeldes i en privat institution, så skal Mariagerfjord Kommune yde et tilskud til den private institution. Tilskuddet udgør 75 % af udgifterne til et tilsvarende kommunalt pasningstilbud. Når disse udgifter beregnes, så indgår både de faste- og børnetalsafhængige tildelinger i beregningsgrundlaget, da det viser den reelle udgift for en kommunal dagtilbudsplads.

Hvis et barn, som ellers skulle have været indmeldt i et kommunalt tilbud, indskrives i et privatpasningstilbud medfører det en merudgift for Mariagerfjord Kommune. Det skyldes at kommunen skal betale for både variable og faste udgifter til det private pasningstilbud, mens det kun er den variable udgift der spares på det kommunale tilbud.

I det konkrete tilfælde vil opnormeringen fra 20 til 30 børnehavepladser pladser i privat institutionen medføre en merudgift på 85.462 kr. for perioden 1. september 2022 til 31. december 2022. Herefter vil opnormeringen medføre en øget årlig merudgift på 256.387 kr. for Mariagerfjord Kommune. Det er ikke penge som tages fra de eksisterende dagtilbud, men som øger udgifterne til dagtilbudsområdet som helhed.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hobro og omegn

Jonah Blacksmith spiller til AMBU100++
Jonah Blacksmith spiller til AMBU100++
Hobro og omegn
Vind billetter til Hobro-Hillerød | Kom gratis til fodboldkamp med fjordavisen
Vind billetter til Hobro-Hillerød | Kom gratis til fodboldkamp med fjordavisen
Hobro og omegn
Strømafbrydelser i dag i 9500 Hobro
Strømafbrydelser i dag i 9500 Hobro
Hobro og omegn
Lord Siva spiller til AMBU100++
Lord Siva spiller til AMBU100++
Hobro og omegn
Hobro IK: Kampreferat af dagens kamp mod Vendsyssel
Hobro IK: Kampreferat af dagens kamp mod Vendsyssel
Hobro og omegn
Jung spiller til AMBU100++
Jung spiller til AMBU100++
Hobro og omegn
Ambufesten 2022 bliver den store 100 års jubilæumsfest, som vi blev snydt for i 2020
Ambufesten 2022 bliver den store 100 års jubilæumsfest, som vi blev snydt for i 2020
Hobro og omegn
Imod ensomhed og mod nye fællesskaber - Første lille solstråle historie er allerede ´noteret´
Imod ensomhed og mod nye fællesskaber - Første lille solstråle historie er allerede ´noteret´
Hobro og omegn
Medlem af Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune: Erik Jensen
Medlem af Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune: Erik Jensen
Hobro og omegn
Hobro IK: Kampreferat af dagens kamp mod Sønderjyske
Hobro IK: Kampreferat af dagens kamp mod Sønderjyske
Hobro og omegn


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev