Del på Facebook   Print siden

Skal der opføres 10 nye havneskure på Øster Hurup Havn?

Øster Hurup og omegn
Lørdag 6. juni 2020 kl. 19:00

Skal der opføres 10 nye havneskure på Øster Hurup Havn?
Arkiv billede


Af Carina Kondrup

Øster Hurup Havneforening ønsker at opføre 10 nye havneskure bag ved de eksisterende skure på havnen.

Udvalget for Teknik og Miljø skal på et udvalgsmøde den 8. juni 2020 behandle ansøgningen.

I henhold til lokalplanen for Øster Hurup Havn skal alt byggeri have myndighedsgodkendelse fra Mariagerfjord kommune, ligesom kommunen også som havneejer skal godkende byggeri.

Sagsfremstilling

Øster Hurup Havneforening ønsker at opføre yderligere 10 havneskure nordvest for de eksisterende skure på Øster Hurup Havn. Skurene er i samme stil som de eksisterende og ønskes placeret som vist på oversigtskortet

Havneforeningen søger derfor om tilladelse i overensstemmelse med "Lokalplan O.03.01 for Øster Hurup havn", § 6, stk. 2 der siger, at bygningers placering skal godkendes af Mariagerfjord Kommune.

Fagenhedens vurdering af projektet

Havneforeningen oplyser, at der er stor efterspøgsel og lang ventetid på at få et skur på havnen. Skurene kan kun lejes, hvis lejeren samtidig har bådplads på havnen. Sådan sikrer havneforeningen, at skurene går til havneformål og ikke udlejes/anvendes af uvedkommende til ikke-havnerelaterede formål.

De nye skure er placeret indrykket bag en række eksisterende skure, så besøgende på havnen ikke vil kunne se dem. Dermed forsvinder der ikke nævneværdigt udkig mod vandet. Ligeledes falder de nye skure i ét med de eksisterende, når man ser på havnen fra vandsiden.

Der er undersøgt alternative placeringer på havnen, men alle andre steder vil skurene lave en ny "mur", som både tager udsigt og lukker havnen inde. Fagenheden vurderer, at den ansøgte placering er den mest hensigtsmæssige.

Skurene bygges, så de har dørene ind mod bagsiden af de eksisterende skure, dermed vil åbne døre og grej og arbejdende folk ikke kunne ses fra udefra og fra vandsiden, og havnen vil dermed ikke fremstå spraglet eller rodet. Det er et vilkår, at skurene ikke har terrasser, vinduer eller døre mod vandsiden dels for at undgå ulovlig anvendelse som små feriehuse, og dels for at resten af det rekreative område mod vandet virker imødekommende på gæster.

Indsigelser

Der er foretaget en høring af relevante parter i området (se bilag). I høringsperioden er der indkommet fire indsigelser samt bemærkninger til disse fra havneforeningen. Øster Hurup Strandlaug har ingen bemærkninger til sagen. Alle bemærkninger er samlet i vedlagte høringsnotat.

Der er i indsigelserne udbredt bekymring for, at de nye skure vil tage udsigt og herlighedsværdi fra boligerne længst mod nord på havnen. I indsigelsesnotatet er en illustration, der viser, hvordan indsigernes udsigt påvirkes af skurene.

Ejeren af huset nærmest de nye skure ønsker, at adgang til skurene kun skal foregå i den ende der er længst væk fra boligerne. De er bekymrede for rod og mere fodtrafik i forbindelse med flere skure. Helst så de, at der blev sat en væg op, så de ikke kunne se ind mellem skurene og folk ikke kunne komme ud den vej.

Indsigere mener, at det offentlige opholdsareal indskrænkes til gene for besøgende på havnen.

Det kan supplerende oplyses, at Grundejerforeningen Øster Hurup Havn i forbindelse med et forskønnelsesprojekt i 2009 for de offentlige arealer på den nordlige del af havnen uretmæssigt opsatte et fodhegn mellem den offentlige sti og det offentlig areal foran de pågældende beboelsesejendomme, så det offentlige område blev "privatiseret". Fodhegnet, der er ca. 205 m. langt og indhegner lidt over 1.000 m2 offentligt areal, blev efterfølgende godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø på en række betingelser til sikring af offentlighedens adgang til det rekreative område. Grundejerforeningen har imidlertid ikke efterkommet betingelserne. Offentlighedens adgang til de rekreative arealer på den nordlige del af havnen er derfor besværliggjort og indskrænket til en stipassage. Fagenheden vurderer, at offentlighedens interesse i de rekreative områder langs vandet kan opretholdes ved at genskabe en passende adgang til det "privatiserede" areal.

Lejeforhold og kontrakt

Fagenheden finder Havneforeningens projekt med opførelse af havneskurene hensigtsmæssigt, men der er usikkerhed om, hvorvidt arealet indgår i den lejekontrakt, som gælder mellem Mariagerfjord kommune som havneejer og Havneforeningen. Det skyldes, at lejekontrakten er utidssvarende både indholdsmæssigt og arealmæssigt, da jorden er indvundet efter lejeaftalens indgåelse.

Havneforeningen og fagenheden er enige om, at kontrakten skal fornyes. Dette arbejde vil pågå i dialog med havneforeningen henover efteråret.

Det kan supplerende oplyses, at Byrådet 30. april 2020 har givet delvis kommunale lånefinansiering på 290.000 kr. til havneforeningens opførelse af de 10 havneskure.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At der gives tilladelse efter lokalplan O.03.01 til opførelse af 10 nye skure placeret som angivet på vedlagte bilag..
2. At der gives tilladelse fra Mariagerfjord Kommune som ejer til opførelse af de10 skure.


Oversigtskort


© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Øster Hurup og omegn

Musik i Sommerlandet indtager Fruerlundparken i Øster Hurup
Musik i Sommerlandet indtager Fruerlundparken i Øster Hurup
Øster Hurup og omegn
Holy Moly åbner i Øster Hurup
Holy Moly åbner i Øster Hurup
Øster Hurup og omegn
Politiet råder nu Skyland Beach Camp til at lukke
Politiet råder nu Skyland Beach Camp til at lukke
Øster Hurup og omegn
Kunne ikke køre knallert på lovlig vis
Kunne ikke køre knallert på lovlig vis
Øster Hurup og omegn
Aftensang 2020 på havnen i Øster Hurup kom godt fra start
Aftensang 2020 på havnen i Øster Hurup kom godt fra start
Øster Hurup og omegn
Cai Tonks og Søde Ole spiller op i weekenden
Cai Tonks og Søde Ole spiller op i weekenden
Øster Hurup og omegn
Nu åbner plejecentrene i Mariagerfjord Kommune for besøg inde og ude
Nu åbner plejecentrene i Mariagerfjord Kommune for besøg inde og ude
Øster Hurup og omegn
2 politisager fra Skyland Beach Festival
2 politisager fra Skyland Beach Festival
Øster Hurup og omegn
Dagens Sommerferietips: Minigolf i hjertet af Øster Hurup
Dagens Sommerferietips: Minigolf i hjertet af Øster Hurup
Øster Hurup og omegn
Politiet til flere tilsyn på Skyland Beach Festival i Øster Hurup
Politiet til flere tilsyn på Skyland Beach Festival i Øster Hurup
Øster Hurup og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev