Klik venligst
Klik venligstKlik venligstKlik venligstKlik venligst

Klik venligstKlik venligstKlik venligstKlik venligst

Klik venligstKlik venligst

Del på Facebook   Print siden

Økonomiudvalget i Mariagerfjord vil analysere rådhusstruktur i Hobro

Mariagerfjord og omegn
Tirsdag 26. marts 2019 kl. 09:00

Økonomiudvalget i Mariagerfjord vil analysere rådhusstruktur i Hobro
Arkivbillede


Af budgetaftalen for Budget 2019-22 fremgår det, at Byrådet inden udgangen af 1. kvartal 2019 skal træffe beslutning om den fremtidige rådhusstruktur. Økonomiudvalget har behandlet sagen og indstiller til byrådet...
.
AF Klaus Hansen

Økonomiudvalget har haft rådhusstrukturen på dagsordenen den 20. marts 2019.

- Et stort flertal i udvalget har besluttet at få lavet en analyse på mulighederne for at samle de nuværende kommunale funktioner samt at tage højde for de ønsker der er fx omkring et nyt sundhedshus i Hobro i en ny bygning i Hobro, fortæller Borgmester Mogens Jespersen og lader forstå, at det store flertal i udvalget ikke ser grund til at ændre ved de decentrale rådhusfunktioner som er placeret rundt i kommunen.

- Et nyt rådhus eller ændringer af strukturen skal ikke have mer-udgifter, men skal tjene sig ind eller gå i nul. Jeg tænker ikke, der vil ske ændringer i denne byrådsperiode, men en analyse på at samle adminstrative funktioner i Hobro evt. sammen med nye projekter kan give et kommende byråd svar på, om det vil være vej vej at gå, slutter Mogens Jespersen.

Sagsfremstilling
I oplægget til 2025-strategi, som indgik i Byrådets budgettemamøde 28. juni 2018, var et af forslagene at vurdere kommunens rådhusstruktur. Af budgetaftalen for Budget 2019-22 fremgår det, at Byrådet inden udgangen af 1. kvartal 2019 skal træffe beslutning om den fremtidige rådhusstruktur.

Oplægget tager udgangspunkt i en analyse af rationalet ved at samle rådhusene, beskrevet i tre modeller.

Model 1
Et nyt samlet rådhus.

Model 2
Fremtidig samling af rådhusfunktioner på to lokationer, Øst og Vest i kommunen, hvor rådhuset i Hadsund bevares og de resterende sammenlægges i ét nyt rådhus.

Model 3
Samling af de rådhusfunktioner, der er spredt i Hobro, på én adresse. Arden, Mariager og Hadsund bevares.

Analysen er vedhæftet som bilag, hvoraf også forudsætningerne for beregningerne fremgår. Hovedkonklusionen i analysen er:

Model 1: Det koster årligt kommunen 7.648.719 kr. (bruttorationale) at fastholde den nuværende rådhusstruktur set i forhold til at samle de nuværende 8 administrations-adresser i én ny samlet bygning. Efter investering i nybyggeri, vil der fra år 1 være et årligt overskud på mindst 2,24 mio. kr.

Model 2: Hvis der opføres et nyt rådhus til erstatning for rådhusene i Hobro, Arden og Mariager – og Hadsund bevares – vil der fra år 1 være et overskud på 337.000 kr.

Model 3: Hvis de fire adresser i Hobro samles i et nyt byggeri og Hadsund, Arden og Mariager bevares, vil der fra år 2 være overskud på 5.000 kr.

I analysen er der forhold, der ikke er medregnet, og som det på nuværende grundlag vil være for usikre at estimere. Det drejer sig primært om arealerhvervelse og p-pladser, hvor allerede eksisterende forhold vil have betydning. Som udgangspunkt koster det ca. 49.000 kr. i renter og afdrag (pr. marts 2019) at lånefinansiere 1 mio. kr. Normtal for nyanlægning af P-pladser er ca 40.000 kr. pr. plads. Dermed er et nøgletal ca. 200.000 kr. årligt i renter og afdrag for nyanlægning pr. 100 p-pladser. Behovet for antal p-pladser vil være afhængig af både scenarie og eksisterende forhold.

Øvrige overvejelser - Model 3B
I oplægget til 2025-strategi var et andet af emnerne muligheden for et Sundhedshus i Hobro. Der er udarbejdet notat herom med baggrund i, at Byrådet har vedtaget, at der skal arbejdes med ”kloge kvadratmetre”. I den forbindelse står man på sundheds- og omsorgsområdet over for nogle bygningsmæssige udfordringer.

De består blandt andet i høje udgifter til husleje, dårlig udnyttelse af kvadratmeterne på flere lejemål og væsentlige arbejdsmiljøproblemer forårsaget i de fysiske forhold på Brogade i Hobro, hvor Hjemmeplejen, Sygeplejen og Sundhed og Træning har til huse. Samtidig skaber den demografiske udvikling med flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme et øget pres på det nære sundhedsvæsen.

Derfor er der et presserende behov for at tænke i nye løsninger inden for sundheds- og omsorgsområdet i Mariagerfjord Kommune. Endelig er der med Regeringens udspil til Sundhedsreform lagt op til yderligere fokus på det nære sundhedsvæsen.

Uagtet model for rådhusstruktur, bør et grundlag for at sammentænke et byggeri med sundhedshus indgå i den videre proces. Ligeledes bør også tidligere overvejelser vedr. kulturhus/bibliotek, eller delfunktioner i forhold hertil, indgå i en videre proces for behov, areal- og økonomidimensionering.

Der er brug for, at der træffes beslutning omkring den fremtidige rådhusstruktur i Mariagerfjord Kommune, og i forlængelse heraf afsættes midler til et forprojekt, der gennembelyser, -beskriver og -beregner på et konkret projekt, som kan danne grundlag for en endelig beslutning omkring omfang, beliggenhed, funktion og indhold frem mod kommende Budget 2021.

Nuværende struktur i organisering og funktion på de eksisterende rådhuse

Hvis Byrådet beslutter ikke at arbejde videre med model 1, et nyt samlet rådhus, er der behov for at optimere den nuværende udnyttelse af de eksisterende bygninger. Den geografiske placering af fagenheder og stabsfunktioner er historisk betinget og er ikke nødvendigvis den optimale struktur i dag. Dette skyldes opgaveglidninger, nye tværgående faglige- og strategiske samarbejder og af- og udvikling af opgaveområder set hen over de seneste 10 år.

Det er derfor nødvendigt at vurdere, om medarbejderne forsat er placeret de rigtige steder i forhold til løsning af deres opgaver og det tværfaglige samarbejde.

En særskilt udfordring for den nuværende struktur er nye sikkerhedskrav som følge af persondataforordningen, hvor det i langt højere grad skal reguleres, hvem der har adgang til de enkelte dele af bygningerne.

Beslutning på Økonomiudvalgsmøde den 20. marts 2019
Økonomiudvalget indstiller, at der arbejdes videre med Model 3B, og der gives en bevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Denne bevilling skal også finansiere en analyse af den eksisterende struktur i forhold til optimering af fagenheder og medarbejdernes placering i bygningerne.

Jens-Henrik Kirk (C) kunne ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker model 1 gennemført, og at der etableres et nyt samlet rådhus.


© Copyright 2019 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Mariagerfjord og omegn

Påsken er højsæson for sommerhushandler
Påsken er højsæson for sommerhushandler
Mariagerfjord og omegn
I denne påske er der 10.708 sommerhuse til salg i Danmark. Omkring halvdelen ligger langs den jyske vestkyst, mens der kun er 1150 sommerhuse til salg i Nordsjælland...
Se, se, se!
Se, se, se!
Mariagerfjord og omegn
Der er den gamle færge til København", "og der er Obel Cigarfabrik" dér har jeg arbejdet...
Rekordindsamling sikrer 8 millioner til BørneTelefonen
Rekordindsamling sikrer 8 millioner til BørneTelefonen
Mariagerfjord og omegn
Mere end 7700 frivillige var på gaden søndag den 24. marts til Børns Vilkårs årlige landsindsamling, hvor der blev sat ny indsamlingsrekord. Pengene går til at hjælpe endnu flere børn på BørneTelefonen...
Bilist idømt et års fængsel for gentagne narkokørsler og kørsler uden førerret
Bilist idømt et års fængsel for gentagne narkokørsler og kørsler uden førerret
Mariagerfjord og omegn
En 34-årig mand er ved Retten i Aarhus blevet idømt et års fængsel for gentagne gange at have kørt bil, selvom han er frakendt førerretten. Derudover blev han frakendt retten til at køre bil frem til år 2029.
Affaldsindsamlingen 2019 i Mariagerfjord – Mange var med.
Affaldsindsamlingen 2019 i Mariagerfjord – Mange var med.
Mariagerfjord og omegn
11 børnehaver og dagplejegrupper, 7 skoler, 17 foreninger og 4 spejder tropper var ude og samle skrald i naturen. I alt deltog flere end 1.300 børn og voksne i den årlige affaldsindsamling i Mariagerfjord
Små børn i Mariagerfjord Kommune tager på hjerneekspedition
Små børn i Mariagerfjord Kommune tager på hjerneekspedition
Mariagerfjord og omegn
Kommunens mindste børn og deres pædagoger kan nu blive klogere på, hvordan vores hjerner arbejder og hvad vores hjerner består af
Æg er skønne - læs sjove fakta her
Æg er skønne - læs sjove fakta her
Mariagerfjord/Rebild og omegn
Påsken står for døren, og der skal spises og males masser af æg. Og skal du ramme den perfekte kogetid, så er der hjælp at hente hos videnskaben.
31-årig mand dømt for grov vold mod søster
31-årig mand dømt for grov vold mod søster
Mariagerfjord og omegn
En ikke-tidligere straffet 31-årig mand fra Grenaa blev torsdag d. 11. april ved Retten i Randers idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have udsat sin søster for grov vold den 21. januar i år.
Kvinde varetægtsfængslet for omfattende internetbedrageri
Kvinde varetægtsfængslet for omfattende internetbedrageri
Mariagerfjord/Rebild og omegn
En 40-årige kvinde fra Vesthimmerland blev i dag ved Retten i Aalborg varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, sigtet for i hundredvis af bedrageri-forhold begået via internettet.
Fire personer dømt for voldtægt og grov vold mod ung kvinde
Fire personer dømt for voldtægt og grov vold mod ung kvinde
Mariagerfjord og omegn
En 18-årig kvinde blev den 9. august voldtaget og udsat for særdeles grov vold af forskellig art på en adresse i Allingåbro. Fredag blev tre mænd på 17, 22 og 26 år samt en kvinde på 25 i Retten i Randers idømt fængselsstraffe for deres medvirken i det voldsomme overfald.
Klik venligst
Tilbudsaviser og magasiner:
Klik venligst


Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev