Klik venligst
Klik venligstKlik venligstKlik venligstKlik venligst

Klik venligstKlik venligstKlik venligstKlik venligst

Klik venligstKlik venligst

Del på Facebook   Print siden

Hvad er et godt børneliv i Mariager – se hvad brugerne selv mener

Mariager
Tirsdag 9. januar 2018 kl. 13:00

Hvad er et godt børneliv i Mariager – se hvad brugerne selv mener

Eksperterne har en plan - men hvad synes de involverede brugere?
.
Af Helle Schiønning

I processen omkring udarbejdelse af mulighedsanalysen fra SIGNAL om et godt børneliv i Mariager, har der været nedsat en følgegruppe, som har været inddraget undervejs.

Følgegruppen har bestået af medlemmer fra de involverede institutionernes ledelser, bestyrelser og MED-system.

Ligeledes har interessenter fra foreningslivet i Mariager været en del af processen. Som en del af processen har der bl.a. været afholdt en "mini-høring", hvor følgegruppen havde mulighed for at give kommentarer til en skitseret mulighedsanalyse. I bilaget "opsummering af kommentarer til mulighedsanalysen" er der samlet kommentarer fra de involverede i følgegruppen, som ligeledes har haft mulighed for at indsende kommentarer efter mini-høringen.

Sagsfremstilling
På udvalgsmødet d. 13. juni 2017 besluttede udvalget at indhente ekstern konsulenthjælp i form af SIGNAL arkitekterne til at udarbejde
en analyse af, hvordan der kan skabes et samlet godt børneliv i Mariager ud fra konceptet om Kloge M2. På samme møde blev det besluttet, at Ejendomscentret skulle estimere en pris på, hvad det vil koste at bygge en ny skole i Mariager inklusiv nedrivning af den eksisterende skole samt frasalg af grunden.

Der foreligger nu en mulighedsanalyse fra SIGNAL arkitekterne, ligesom Ejendomscentret har udarbejdet en analyse af, hvad det vil koste at bygge en ny skole.

I mulighedsanalysen indgår følgende institutioner: Mariager Skole, daginstitutionerne Regnbuen, Rabalderstræde og Lærkebo, Mariager Bibliotek, Mariager Hallen samt dagplejen i Mariager. Opdraget til SIGNAL arkitekterne har været at undersøge, hvordan der kan skabes et godt samlet børneliv i Mariager og samtidig reducere et stort arealforbrug.

På baggrund af analysen anbefaler SIGNAL bl.a. nedenstående tiltag:

Byens ældste børnehavebørn (5 årige) rykker op på skolen i en samlet børneunivers, hvor de fysisk vil blive samlet i samme bygning med skolens SFO samt 0-2 klasse. SIGNAL vil desuden arbejde med et alternativ, hvor alle byens børnehavebørn samles på skolen, mens byens vuggestuebørn samles på én matrikel.

- Mariager Bibliotek flyttes op på Mariager Skole, hvor det bliver tænkt sammen med skolens pædagogiske læringscenter.

- Mariager Skole indrettes, så den matcher fremtidens undervisningsformer, men samtidig understøtter muligheden for at etablere og variere holddannelser i undervisningen, og dermed imødekomme det faldende børnetal i Mariager.

- Der etableres en ny udestation ved fjorden, hvor både dagpleje, dagtilbud og skole vil få mulighed for at bruge fjorden aktivt som en del af læringen.

- Etablering af en CO-working hub på skolen, hvor pendlere, foreninger, iværksættere og andre interessenter kan benytte kontorfaciliteter på skolens matrikel.

- Mariager Hallen omdannes til et multifunktionelt samlingssted, hvor både dagpleje, dagtilbud, skole og byens øvrige borgere vil kunne benytte en række nye opdaterede funktioner.

Mulighedsanalysen fra SIGNAL viser, at den samlede arealmasse kan reduceres med henholdsvis SFO-bygningen på Mariager Skole, daginstitutionen Lærkebo samt Mariager Bibliotek. I bilaget "økonomiske beregninger" fremgår det, hvad der kan spares i drift ved at afvikle de tre bygninger samt gevinsten ved frasalg af Lærkebo og Mariager Bibliotek.

Hvad siger brugerne om forslagene?

Kommentarerne er baseret på en ”mini-høring” foretaget på Mariager Skole, samt indsendte kommentarer på bagkant af mødet. SIGNAL har modtaget alle kommentarerne, og en række af de indsendte kommentarer er indarbejdet i mulighedsanalysen.

Væksthusmodel – de ældste børnehavebørn flytter sammen med SFO samt 0-2 klasse i skolens blok 4:

• Bygningen er ikke egnet til sambrug for børnehave/væksthus, op til 2 klasse samt SFO. De små vil forstyrre undervisningen ved støj og trafik på legepladsen foran klasselokalerne. De små får aldrig oplevelsen af at være de store, og man frarøver børnene den magiske første skoledag.

• Ved at flytte de ældste børnehavebørn op på skolen mister dagsinstitutionerne væsentlige kulturbærere.

• En væksthusmodel vil give personalemæssige udfordringer. • Der foregår ultimo 2017 en ombygning af Regnbuen til at rumme to vuggestuer og en børnehave for de 1 til 4 årige. Det anses ikke for rentabelt at omgøre dette og efterfølgende ombygge Rabalderstræde til integreret institution. Byen har allerede en integreret institution i Regnbuen.

• Det er vigtigt at de yngste elever på skolen har en rolig og kendt hjemmezone, hvor de kan få en god start på dagen. Det er også vigtigt at børnene mærker en forskel på skolegang og fritid og at brugen af lokalerne afspejler dette.

Legestuelokaler til dagplejen:

• I mulighedsanalysen er foreslået et lokale i en af de eksisterende daginstitutioner, (s. 13.) hvilket også kan være et egnet alternativ for Dagplejen som legestuelokale, hvis det indrettes til legestuebrug med lege og tumleplads ude og inde samt de nødvendige, sove-, toilet- og køkkenfaciliteter.

• Dagplejen kan også se den alternative mulighed - (dog ikke den ideelle løsning pga. støj fra skolebørnene ved middagssøvns tid), at Dagplejen fik legestuelokale ved skolen i forbindelse med universet for skolens mindste børn. Naturligvis forsat med de særlige hensyn dagplejen har til børne- og læringsmiljøet for dagplejebørnene, som tidligere skitseret.

Folkebiblioteket placeres ved skolens pædagogiske læringscenter:

• Hvis det offentlige bibliotek flyttes til skolen, skal det være fordi, at der så også er andre grunde for byens beboere at komme på skolen. Hvis der var et socialt samlingssted, diverse aktiviteter (fysiske og kreative), alt i alt, hvis der var en naturlig gang af mennesker i løbet af dagen, ville det have større værdi for byens borgere. Mulighedsanalysen ligger dog ikke op til andre understøttende tiltag hvilket er rigtigt ærgerligt da en gennemtænkt løsning for sammenlægning at funktionerne kan være værdiskabende for skolen.

• Sammenlægningen i dens nuværende form betyder endvidere dårligere forhold for skolen, blandt andet ved nedlægning af et fantastisk billedkunstlokale. Endvidere vil de op til ti klasser, der i analysen får hjemklasse i Blok 5, få mindre pladser til at udfolde sig på. Det er også netop disse klassetrin, der får brug for studiepladser i forbindelse med mere projektbaseret undervisning. Vi ved af erfaring på skolen, at der skal mange pladser til, og vi kan ikke se, at analysen understøtter dette behov.

Skolens indretning:

• Skolens ledelse og bestyrelse har af flere omgange påpeget, at der i fremtiden vil blive behov for nogle større og mere fleksible basislokaler, som gør det muligt at lave undervisning i større holddannelser og på tværs af årgange. Dette kræver lokaler, der kan rumme store klasser på op til 29 elever. Dette skal ses i lyset af, at Mariager Skole i de kommende år vil have klassestørrelser på omkring 1x28 og 2x16 elever.

• Skolens CL pædagogik er også baseret på, at der skal være plads til, at børnene kan arbejde i par og i teams og have plads til at bevæge sig rundt i lokalet i timerne. Det betyder også, at der skal være plads til at indrette bordopsætning i teams. Endvidere bevæger skolen sig frem mod mere projektbaseret undervisning for at imødekomme fremtidens kompetencebehov. Projektbaseret undervisning stiller også krav til fleksible undervisningsrum. Hvis vi ikke kan imødekomme de behov, denne udvikling bringer, kan vi ikke tilbyde vores børn de bedste muligheder fremadrettet.

• Skolens grundværdier er ikke afspejlet i mulighedsanalysen. En af grundværdierne er fælleskab. Skolen har et stort ønske om at kunne samle hele skolen, og det har man ikke nu. Mulighed for at bruge Mariager Hallen til dette formål, som mulighedsanalysen ligger op til, er ikke en holdbar løsning.

Generelt:

• Generelt har vi meget svært ved at se børnenes tarv i mulighedsanalysen. Endvidere kan vi ikke se, at man skaber et samlet børneliv ved at flytte én lille gruppe børn fra en matrikel til en anden, ligesom man ikke øger synergimulighederne ved at flytte en enkelt offentlig funktion til en ny matrikel uden at understøtte det med yderligere tilbud. I forhold til det overordnede kvadratmetertal, har man kun frigjort byens biblioteksbygning og fjernet SFO bygningen – og dette på bekostning af at både skole og dagtilbud står i en dårligere situation end før

• Et godt og samlet børneliv i Mariager bør fra vores synspunkt tage udgangspunkt i en samlet og sammenplaceret løsning med vuggestue, børnehave og skole. Dette bør være udgangspunktet for en mulighedsanalyse.

• Vi ønsker, at der skabes sammenhæng mellem økonomi/pædagogik og det gode børneliv. Heri at der skabes ro om børnenes hverdag og at de 1 til 6 årige holdes i et børnehavemiljø, indtil de er skoleklar.

Ovenstående er uddrag af dagsorden til møde i udvalget for Børn og familie d. 9. januar

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

© Copyright 2018 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Mariager og omegn

En borger i Mariager spørger: Hvorfor?
En borger i Mariager spørger: Hvorfor?
Mariager og omegn
Vores rutebilstation har haft gæster
Ugens Bolig | LIEBHAVERI - måske den bedste udsigt i hele Mariager
Ugens Bolig | LIEBHAVERI - måske den bedste udsigt i hele Mariager
Mariager og omegn
Her har vi ganske enkelt en beliggenhed, som har karakter af RENT LIEBHAVERI - og måske endda den bedste udsigt i hele Mariager...
Hobro Efterskole søger 1 lærer på 81% til en fast stilling fra 1. dec. 18.
Hobro Efterskole søger 1 lærer på 81% til en fast stilling fra 1. dec. 18.
JOBANNONCE
Vi er en ordblindeefterskole for 88 normalbegavede unge med læse-stavevanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder...
Trekantruten og Veteranbanen takker af for i år
Trekantruten og Veteranbanen takker af for i år
Mariager og omegn
På den sidste lørdag i efterårsferien fløjtes der for sidste gang i år afgang for Trekantruten, den populære rundtur med tog-bus-båd ved Mariager Fjord...
AkzoNobel Specialty Chemicals er nu Nouryon
AkzoNobel Specialty Chemicals er nu Nouryon
Mariager og omegn
Klar til frigøre sit fulde potentiale som en selvstændig virksomhed. Det tidligere AkzoNobel Specialty Chemicals er i dag blevet genlanceret som Nouryon....
Randers HK håndboldoptakt på Hotel Postgaarden i Mariager
Randers HK håndboldoptakt på Hotel Postgaarden i Mariager
Mariager og omegn
Godt 180 VIP-gæster varmede op på Hotel Postgaarden i Mariager, forud for kampen mellem Randers HK og Ringkøbing Håndbold...
Portvins smagning i Assens
Portvins smagning i Assens
Mariager og omegn
Billetter sælges i DagliBrugsen Assens fra fredag den 12-10 2018...
Våben, værktøj og kontanter stjålet fra landejendom
Våben, værktøj og kontanter stjålet fra landejendom
Mariager og omegn
Fra en landejendom er der stjålet våben, værktøj og 7000 kroner i kontanter...
Birgittaforeningen inviterer til årsmøde og foredrag
Birgittaforeningen inviterer til årsmøde og foredrag
Mariager og omegn
Klostersalen i Mariager er rammen, når Birgittaforeningen i Mariager inviterer til årsmøde fredag, den 26. okt. kl. 19.00...
Politiet undersøger 2 brande | Brandene er muligvis påsatte
Politiet undersøger 2 brande | Brandene er muligvis påsatte
Mariager og omegn
Politiet har modtaget anmeldelse om 2 brande i nat – kl. 00.45 og kl. 00.59 – og har igangsat en brandundersøgelse...

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
For at indsende din kommentar skal du indtaste billedets tal og bogstaver i feltet nedenfor.
Kan du ikke se hvad der står så klik på billedet for at få en ny.

Indtast nummer og bogstaver .


Klik venligst
Tilbudsaviser og magasiner:
Klik venligst


Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev