Klik venligst
Klik venligstKlik venligstKlik venligstKlik venligst

Klik venligstKlik venligstKlik venligstKlik venligst

Klik venligstKlik venligst

Del på Facebook   Print siden

Hvad er et godt børneliv i Mariager – se hvad brugerne selv mener

Mariager
Tirsdag 9. januar 2018 kl. 13:00

Hvad er et godt børneliv i Mariager – se hvad brugerne selv mener

Eksperterne har en plan - men hvad synes de involverede brugere?
.
Af Helle Schiønning

I processen omkring udarbejdelse af mulighedsanalysen fra SIGNAL om et godt børneliv i Mariager, har der været nedsat en følgegruppe, som har været inddraget undervejs.

Følgegruppen har bestået af medlemmer fra de involverede institutionernes ledelser, bestyrelser og MED-system.

Ligeledes har interessenter fra foreningslivet i Mariager været en del af processen. Som en del af processen har der bl.a. været afholdt en "mini-høring", hvor følgegruppen havde mulighed for at give kommentarer til en skitseret mulighedsanalyse. I bilaget "opsummering af kommentarer til mulighedsanalysen" er der samlet kommentarer fra de involverede i følgegruppen, som ligeledes har haft mulighed for at indsende kommentarer efter mini-høringen.

Sagsfremstilling
På udvalgsmødet d. 13. juni 2017 besluttede udvalget at indhente ekstern konsulenthjælp i form af SIGNAL arkitekterne til at udarbejde
en analyse af, hvordan der kan skabes et samlet godt børneliv i Mariager ud fra konceptet om Kloge M2. På samme møde blev det besluttet, at Ejendomscentret skulle estimere en pris på, hvad det vil koste at bygge en ny skole i Mariager inklusiv nedrivning af den eksisterende skole samt frasalg af grunden.

Der foreligger nu en mulighedsanalyse fra SIGNAL arkitekterne, ligesom Ejendomscentret har udarbejdet en analyse af, hvad det vil koste at bygge en ny skole.

I mulighedsanalysen indgår følgende institutioner: Mariager Skole, daginstitutionerne Regnbuen, Rabalderstræde og Lærkebo, Mariager Bibliotek, Mariager Hallen samt dagplejen i Mariager. Opdraget til SIGNAL arkitekterne har været at undersøge, hvordan der kan skabes et godt samlet børneliv i Mariager og samtidig reducere et stort arealforbrug.

På baggrund af analysen anbefaler SIGNAL bl.a. nedenstående tiltag:

Byens ældste børnehavebørn (5 årige) rykker op på skolen i en samlet børneunivers, hvor de fysisk vil blive samlet i samme bygning med skolens SFO samt 0-2 klasse. SIGNAL vil desuden arbejde med et alternativ, hvor alle byens børnehavebørn samles på skolen, mens byens vuggestuebørn samles på én matrikel.

- Mariager Bibliotek flyttes op på Mariager Skole, hvor det bliver tænkt sammen med skolens pædagogiske læringscenter.

- Mariager Skole indrettes, så den matcher fremtidens undervisningsformer, men samtidig understøtter muligheden for at etablere og variere holddannelser i undervisningen, og dermed imødekomme det faldende børnetal i Mariager.

- Der etableres en ny udestation ved fjorden, hvor både dagpleje, dagtilbud og skole vil få mulighed for at bruge fjorden aktivt som en del af læringen.

- Etablering af en CO-working hub på skolen, hvor pendlere, foreninger, iværksættere og andre interessenter kan benytte kontorfaciliteter på skolens matrikel.

- Mariager Hallen omdannes til et multifunktionelt samlingssted, hvor både dagpleje, dagtilbud, skole og byens øvrige borgere vil kunne benytte en række nye opdaterede funktioner.

Mulighedsanalysen fra SIGNAL viser, at den samlede arealmasse kan reduceres med henholdsvis SFO-bygningen på Mariager Skole, daginstitutionen Lærkebo samt Mariager Bibliotek. I bilaget "økonomiske beregninger" fremgår det, hvad der kan spares i drift ved at afvikle de tre bygninger samt gevinsten ved frasalg af Lærkebo og Mariager Bibliotek.

Hvad siger brugerne om forslagene?

Kommentarerne er baseret på en ”mini-høring” foretaget på Mariager Skole, samt indsendte kommentarer på bagkant af mødet. SIGNAL har modtaget alle kommentarerne, og en række af de indsendte kommentarer er indarbejdet i mulighedsanalysen.

Væksthusmodel – de ældste børnehavebørn flytter sammen med SFO samt 0-2 klasse i skolens blok 4:

• Bygningen er ikke egnet til sambrug for børnehave/væksthus, op til 2 klasse samt SFO. De små vil forstyrre undervisningen ved støj og trafik på legepladsen foran klasselokalerne. De små får aldrig oplevelsen af at være de store, og man frarøver børnene den magiske første skoledag.

• Ved at flytte de ældste børnehavebørn op på skolen mister dagsinstitutionerne væsentlige kulturbærere.

• En væksthusmodel vil give personalemæssige udfordringer. • Der foregår ultimo 2017 en ombygning af Regnbuen til at rumme to vuggestuer og en børnehave for de 1 til 4 årige. Det anses ikke for rentabelt at omgøre dette og efterfølgende ombygge Rabalderstræde til integreret institution. Byen har allerede en integreret institution i Regnbuen.

• Det er vigtigt at de yngste elever på skolen har en rolig og kendt hjemmezone, hvor de kan få en god start på dagen. Det er også vigtigt at børnene mærker en forskel på skolegang og fritid og at brugen af lokalerne afspejler dette.

Legestuelokaler til dagplejen:

• I mulighedsanalysen er foreslået et lokale i en af de eksisterende daginstitutioner, (s. 13.) hvilket også kan være et egnet alternativ for Dagplejen som legestuelokale, hvis det indrettes til legestuebrug med lege og tumleplads ude og inde samt de nødvendige, sove-, toilet- og køkkenfaciliteter.

• Dagplejen kan også se den alternative mulighed - (dog ikke den ideelle løsning pga. støj fra skolebørnene ved middagssøvns tid), at Dagplejen fik legestuelokale ved skolen i forbindelse med universet for skolens mindste børn. Naturligvis forsat med de særlige hensyn dagplejen har til børne- og læringsmiljøet for dagplejebørnene, som tidligere skitseret.

Folkebiblioteket placeres ved skolens pædagogiske læringscenter:

• Hvis det offentlige bibliotek flyttes til skolen, skal det være fordi, at der så også er andre grunde for byens beboere at komme på skolen. Hvis der var et socialt samlingssted, diverse aktiviteter (fysiske og kreative), alt i alt, hvis der var en naturlig gang af mennesker i løbet af dagen, ville det have større værdi for byens borgere. Mulighedsanalysen ligger dog ikke op til andre understøttende tiltag hvilket er rigtigt ærgerligt da en gennemtænkt løsning for sammenlægning at funktionerne kan være værdiskabende for skolen.

• Sammenlægningen i dens nuværende form betyder endvidere dårligere forhold for skolen, blandt andet ved nedlægning af et fantastisk billedkunstlokale. Endvidere vil de op til ti klasser, der i analysen får hjemklasse i Blok 5, få mindre pladser til at udfolde sig på. Det er også netop disse klassetrin, der får brug for studiepladser i forbindelse med mere projektbaseret undervisning. Vi ved af erfaring på skolen, at der skal mange pladser til, og vi kan ikke se, at analysen understøtter dette behov.

Skolens indretning:

• Skolens ledelse og bestyrelse har af flere omgange påpeget, at der i fremtiden vil blive behov for nogle større og mere fleksible basislokaler, som gør det muligt at lave undervisning i større holddannelser og på tværs af årgange. Dette kræver lokaler, der kan rumme store klasser på op til 29 elever. Dette skal ses i lyset af, at Mariager Skole i de kommende år vil have klassestørrelser på omkring 1x28 og 2x16 elever.

• Skolens CL pædagogik er også baseret på, at der skal være plads til, at børnene kan arbejde i par og i teams og have plads til at bevæge sig rundt i lokalet i timerne. Det betyder også, at der skal være plads til at indrette bordopsætning i teams. Endvidere bevæger skolen sig frem mod mere projektbaseret undervisning for at imødekomme fremtidens kompetencebehov. Projektbaseret undervisning stiller også krav til fleksible undervisningsrum. Hvis vi ikke kan imødekomme de behov, denne udvikling bringer, kan vi ikke tilbyde vores børn de bedste muligheder fremadrettet.

• Skolens grundværdier er ikke afspejlet i mulighedsanalysen. En af grundværdierne er fælleskab. Skolen har et stort ønske om at kunne samle hele skolen, og det har man ikke nu. Mulighed for at bruge Mariager Hallen til dette formål, som mulighedsanalysen ligger op til, er ikke en holdbar løsning.

Generelt:

• Generelt har vi meget svært ved at se børnenes tarv i mulighedsanalysen. Endvidere kan vi ikke se, at man skaber et samlet børneliv ved at flytte én lille gruppe børn fra en matrikel til en anden, ligesom man ikke øger synergimulighederne ved at flytte en enkelt offentlig funktion til en ny matrikel uden at understøtte det med yderligere tilbud. I forhold til det overordnede kvadratmetertal, har man kun frigjort byens biblioteksbygning og fjernet SFO bygningen – og dette på bekostning af at både skole og dagtilbud står i en dårligere situation end før

• Et godt og samlet børneliv i Mariager bør fra vores synspunkt tage udgangspunkt i en samlet og sammenplaceret løsning med vuggestue, børnehave og skole. Dette bør være udgangspunktet for en mulighedsanalyse.

• Vi ønsker, at der skabes sammenhæng mellem økonomi/pædagogik og det gode børneliv. Heri at der skabes ro om børnenes hverdag og at de 1 til 6 årige holdes i et børnehavemiljø, indtil de er skoleklar.

Ovenstående er uddrag af dagsorden til møde i udvalget for Børn og familie d. 9. januar

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.
© Copyright 2018 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Mariager og omegn

Tyv med blyinddækningsbehov i Mariager
Mariager
Det er ikke første gang det sker...
Landmand får naturpris for at beskytte truet orkidé
Mariager
Poul Martin Petersen, fra Hem i Mariagerfjord Kommune, har udlagt ni hektar af sin jord for at beskytte den truede orkidé Hvid Sækspore.
Svend er klar til DM for anden gang
Mariager
Når der tages hul på at finde Danmarks dygtigste håndværkere til DM i Skills, bliver det med deltagelse af regerende Danmarksmester for smede, Svend Borup Christophersen, der er i lære hos Skanda A/S i Mariager
Indbrud i bilforretning, fritidshus og garage
Mariager og omegn
Har du oplysninger der kan kaste lys over nogen af sagerne hører politiet gerne fra dig på 114
Løb med mening omkring fjorden
Mariager og omegn
Støt et godt formål og kom i bedre form
Hærværk mod flere biler i Assens
Assens
Har du oplysninger i sagen hører politiet gerne nærmere på 114
Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager søger intern sælger
ANNONCE
INTERN SÆLGER (med teknisk flair) til Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager
Guidebog om ruten fra Viborg via Birgittaruten til Mariager er nu klar
Mariager
Så blev Den Danske Klosterrutes guidebog vedr. ruten fra Viborg via Birgittaruten til Mariager og videre nordpå til Aalborg virkeliggjort
En weekend med mange indbrud
Mariager og omegn
Har du oplysninger til nogen af sagerne hører politiet gerne nærmere på 114
Markedsføring på fjordavisen.nu med en jobannonce
Mariager og omegn
I mange af områdets lokale virksomheder er der rigtig god gang i hjulene, hvorfor der kan være brug for nye medarbejdere – Find dem nemt, hurtigt og billigt med en jobannonce på fjordavisen.nu....

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
For at indsende din kommentar skal du indtaste billedets tal og bogstaver i feltet nedenfor.
Kan du ikke se hvad der står så klik på billedet for at få en ny.

Indtast nummer og bogstaver .


Klik venligst
Tilbudsaviser og magasiner:
Klik venligst


Klik venligst
Rubrikannoncer
Klik venligst
Klik venligst
Regionale, Nationale og Internationale nyheder
Nyhedsbrev
E-mail adresse:

Tilmeld
Frameld